Nume
Parola
Vizualizări: 997
Retragerea licenței de emisie a postului de televiziune NIT trezește îngrijorări serioase privind drepturile omului
CHISINAU, 9 Aprilie 2012 — Organizația Națiunilor Unite în Moldova își exprimă îngrijorarea privind retragerea licenței de emisie a postului de televiziune Noile Idei Televizate (NIT) de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului la 5 aprilie сurent. Decizia a intrat in vigoare imediat și începînd cu 7 aprilie, NIT și-a stopat emisia.

Pînă atunci, NIT emitea preponderent în limba rusă și era perceput drept un post de televiziune afiliat opoziției din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) și-a bazat decizia pe un șir de criterii, care în mod evident nu ar face față expertizării legale a sancționării radicale de retragere a licenței. Motivele invocate pentru retragerea licenței NIT includ lipsa de asigurare a unui pluralism suficient sau diversității surselor în reportaje pe subiecte ce ar putea genera conflict, precum și a „principiilor echilibrului social-politic, echidistanței și obiectivității”. Decizia CCA citează drept exemple cîteva comentarii tendențioase ale prezentatorilor NIT. În același timp, decizia CCA nu conține nici o mențiune privind acțiunile postului de televiziune NIT care are putea justifica sancțiunea radicală de retragere a licenței, cum ar fi de exemplu promovarea violenței.

Prin urmare, decizia trezește întrebări serioase din perspectiva principalelor prevederi ale normelor internaționale de drept, în special Articolul 19 a Convenției Internaționale cu privire la Drepturile Civile și Politice și Articolul 10 a Convenției Europene cu privire la Drepturile Omului. Mai mult decît atît, NIT a fost unul din mijloacele mass-media primare de limbă rusă, iar această decizie are un potențial destabilizator și transmite un semnal de îngrijorare comunităților lingvistice minoritare din Moldova.

Guvernul Moldovei a declarat recent în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului: "Începînd cu 2009, Guvernul a întreprins un șir de acțiuni îndreptate spre asigurarea libertății universale de exprimare și evitarea oricăror piedici în activitatea jurnaliștilor sau a amestecului în politica editorială. Posturile TV si radio locale difuzează emisiuni în limbile minorităților naționale, în timp ce ziarele și revistele de asemenea sunt distribuite în limbile minoritare."

Națiunile Unite cheamă autoritățile din Moldova să restabilească neîntîrziat licența NIT.