Nume
Parola

Fă-ți cont de companie/organizație pentru a-ți crește prezența în presă și mediul online

  • 11 355 comunicate de presă
  • 139 instituţii/companii înscrise
  • 329 jurnalişti înscrişi
  • 474 utilizatori înscrişi
Vizualizări: 60
25 Martie 2023 — În 2009, circa 40 de primari din R. Moldova au plecat în Bulgaria să vadă cum funcționează o asociație reprezentativă a autorităților publice locale și de ce ar fi bine să avem și noi o asemenea structură asociativă.
Vizualizări: 71
25 Martie 2023 — Joi, 23 martie 2023, o delegație a echipei Băncii Mondiale responsabilă de monitorizarea implementării Proiectului de Înregistrare şi Evaluare Funciară, împreună cu Oleg Lipcean - manager de proiect, s-a aflat în vizită de lucru la sediul Congresului Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM), pentru a discuta disfuncționalitățile proiectului, opiniile primarilor și ale experților CALM și pentru a identifica soluții, măsuri de impulsionare a procesului de implementare.
Proiectul se realizează în baza Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la 17 septembrie 2018.

Vizualizări: 64
25 Martie 2023 — La data de 24 martie 2023, circa 120 de reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul întâi din țară au participat la ședința de instruire online cu genericul: „Serviciile Camerei de Comerț și Industrie în suportul Autorităților Publice Locale”, care s-a desfășurat pe E-Platforma pentru Guvernarea Locală e-platforma.calm.
Vizualizări: 79
24 Martie 2023 — AO „EzzyLink” este o organizație nonprofit, creată la 13 octombrie 2021. Din luna martie 2022, Asociația oferă ajutor umanitar și asistență refugiaților din Ucraina, familiilor social vulnerabile din Republica Moldova, copiilor și persoanelor cu nevoi speciale, populației rome.
Vizualizări: 85
24 Martie 2023 — ADR Centru a inspectat lucrările de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a opt localități din lunca râului Prut. Astfel, echipa de implementare și monitorizare a proiectelor regionale din centrul țării, a vizitat șantierele din Leușeni, Cotul Morii, Obileni, Nemțeni, Ivanovca și Cățeleni, unde la moment sunt în plină desfășurare lucrările de construcție a rețelelor interne care vor aduce apa potabilă în casele localnicilor.
Vizualizări: 111
Chișinău, 23 Martie 2023 — Comisia Electorală Centrală (CEC), Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) și opt organizații neguvernamentale: Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Asociația Surzilor din Republica Moldova, Asociația Nevăzătorilor din Moldova, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION”, Asociația Obștească RADIOVISION, Obștească Alianța INFONET au încheiat astăzi, 23 martie 2023, un Memorandum de colaborare.

Documentul urmărește cooperarea și facilitarea comunicării între CEC, CICDE și organizațiile neguvernamentale în scopul inițierii implementării unor standarde, normative și bune practici pe domeniul asigurării drepturilor electorale și incluziunii în procesele electorale a alegătorilor cu dizabilități, precum și a altor categorii de persoane cu necesități speciale.
Vizualizări: 105
23 Martie 2023 — În perioada 21-23 martie, Delegația Republicii Moldova la Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) participă la cea de-a 44-a Sesiune a Congresului. Războiul din Ucraina și solidaritatea autorităților locale din țările membre ale Consiliului Europei cu poporul ucrainean, alegerea primarilor prin vot direct, rolul autorităților locale și regionale în consolidarea democrației participative, viitorul Consiliului Europei, au fost printre temele de pe agenda evenimentului organizat la Strasbourg.
Vizualizări: 135
Chișinău, 22 Martie 2023 — Pentru îmbunătățirea accesului populației la apă și sanitație, joi, 22 martie 2023, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au fost semnate două acorduri care vor contribui la îndeplinirea acestui deziderat.

Astfel, în scopul realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, a fost semnat Acordul de suport pentru implementarea subproiectelor investiționale a Proiectului sus-numit, între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și Agențiile de Dezvoltare Regională Nord, Sud și UTA Găgăuzia.
Vizualizări: 148
22 Martie 2023 — Locuitorii din Rezina beneficiază de condiții mai bune de trai, după ce au fost finalizate lucrările în cadrul proiectului moldo-slovac „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor or. Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare".
Vizualizări: 153
22 Martie 2023 — La 20 martie curent, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), Asociația Comunelor din România (ACoR) și Asociația Orașelor din România (AOR) au obținut o victorie importantă– obținerea personalității juridice a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM). CALRRM a fost constituit de către CALM și ACoR în 2013, ulterior și AOR s-a alăturat acestei inițiative care are drept obiectiv consolidarea relațiilor de cooperare dintre autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova și România, identificarea modalităților prin care se pot transfera cunoștințe în domeniul administrației publice locale, precum și modalități de promovare reciprocă a drepturilor și intereselor autorităților locale în cadrul instituțiilor europene.