Nume
Parola
Vizualizări: 3898
Viaţă fără violenţă şi trafic
Chisinau, 8 Decembrie 2011 — Peste 1300 de persoane supuse violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane au beneficiat de asistenţă imediată în situaţii de criză în cadrul Centrelor de Asistenţă şi Protecţie din republică. Mai mult de 40 de ordonanţe de protecţie au fost aplicate, oferindu-le linişte şi siguranţă la tot atâtea femei care sufereau de violenţă în familie. 84 de persoane expuse traficului au fost repatriate. Totodată, 22 de echipe multidisciplinare au fost create şi instruite, iar 31 de comunităţi locale din 5 raioane (Anenii Noi, Şoldăneşti, Rezina, Vulcăneşti, Grigoriopol) au beneficiat de granturi şi instruire pentru a preveni şi a combate aceste două fenomene în complex, dar şi pentru a asista victimele şi potenţialele victime direct în comunităţile în care trăiesc. Acestea sunt doar o mică parte din rezultatele obţinute de proiectul „Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie în Moldova” în trei ani de activitate. Rezultatele au fost făcute prezentate astăzi în cadrul conferinţei „Viaţă fără violenţă şi trafic”, organizată cu ocazia încheierii proiectului.

Cristian Ciobanu, coordonatorul proiectului, a declarat la eveniment că acum trei ani proiectul şi-a propus să asigure acces echitabil la servicii calitative de bază pentru persoanele expuse traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie printr-o abordare inovatoare. Astfel, proiectul, pe de o parte, a sporit capacităţile profesioniştilor în prevenirea, identificarea, asistarea cazurilor de violenţă şi trafic, iar pe de altă parte, a mobilizat comunităţile în prevenirea violenţei şi traficului şi crearea serviciilor de bază pentru victime. „Este pentru prima dată în Republica Moldova când cele două fenomene grave au fost tratate în comun. La fel, cum este pentru prima dată când mai multe organizaţii internaţionale s-au unit şi au acţionat în acelaşi domeniu ca o singură agenţie. Pe lângă faptul că am acţionat în parteneriat, ca o echipă întreagă, am ales ca şi teritorii ţintă câteva regiuni, în care până atunci se lucrase puţin în aceste domenii, inclusiv din regiunea transnistreană. Această abordare din partea mai multor agenţii, dar şi a partenerilor naţionali, pe mai multe filiere a oferit un impact mai mare în prevenirea şi combaterea violenţei şi traficului în Moldova”, a menţionat Cristian Ciobanu.

Vorbind despre impactul proiectului, Boris Gilca, Coordonator adjunct UNFPA in Moldova, a menţionat in numele agențiilor ONU implicate in proiect, că graţie acestuia, mii de persoane extrem de vulnerabile au obţinut acces echitabil la servicii necesare, calitative şi complete pentru a se putea bucura de o viaţă ferită de ameninţările sau experienţa violenţei în familie şi a traficului de persoane. „Este deosebit faptul că multe comunităţi locale au venit cu iniţiative proprii de a se implica în prevenirea şi combaterea acestor fenomene. La fel, cum este deosebit faptul că agenţiile au instruit profesioniştii din domeniu care au acum capacităţile şi experienţa pentru a salva tot mai mulţi oameni de violenţă şi trafic. Durabilitatea acestui proiect va fi asigurată şi prin legislaţia şi politicile îmbunătăţite şi, desigur, prin sporirea gradului de conştientizare a acestor probleme grave”, a mai spus Boris Gilca.

Vadim Pistrinciuc, Viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a declarat în cadrul evenimentului că acţiunile comune realizate pe parcursul celor trei ani de activitate a proiectului vor avea continuitate în viitor prin angajamentul şi eforturile susţinute de Guvernul Republici Moldova în asigurarea securităţii umane pentru persoanele vulnerabile.

La conferinţă au mai participat reprezentanți ai Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), precum şi ai autorităţilor publice locale, sectorului asociativ, beneficiari ai proiectului, profesionişti din diferite domenii de activitate.

Proiectul "Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie” a fost implementat de PNUD, UNFPA, OIM, OSCE în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Guvernului Japoniei prin Fondul pentru Securitate Umană al Naţiunilor Unite. Bugetul total al proiectului a fost de 3,3 milioane dolari SUA.

Despre acţiunile realizate în cadrul proiectului „Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie în Moldova”, bunele practici şi lecţii învăţate, puteţi citi în raportul pentru public disponibil pe pagina electronică www.undp.org. Tot aici găsiţi şi filmul documentar „Viaţă fără violenţă şi trafic”, care descrie în imagini rezultatele şi impactul activităţilor realizate în cadrul proiectului.

Pentru contact:
Cristian Ciobanu, coordonator de proiect, tel. 288 756 ; e-mail: cristian.ciobanu@undp.org
Natalia Costaş, consultant comunicare, mob. 069221141; e-mail: natalia.costas@undp.org