Nume
Parola

Interviuri&Prezentari

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII „ÎN RĂZBOI” CU INDUSTRIA TUTUNULUI
Reflecții pe marginea ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, în cadrul căreia reprezentanții industriei tutunului au opus rezistență vădită documentelor elaborate de Ministerul Sănătății

Deși Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (CCCT), tratat internațional fundamental în domeniu, ratificat și de Republica Moldova,  în articolul 5 (Obligații generale),  alineatul 3, obligă Părțile să acționeze “pentru protejarea politicilor de control al tutunului de interesele comerciale sau de alt tip ale industriei tutunului”, în Republica Moldova, reprezentanții industriei tutunului decid soarta documentelor de politici publice de sănătate dacă să fie acceptate sau ba.

Cel mai recent caz s-a întâmplat acum două zile, când membrii  Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător (instituit prin Hotărârea de Guvern nr.
VIOREL SOLTAN: AM MARI SPERANŢE PRIVIND DERULAREA REFORMELOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
Dle Viorel Soltan,  aş vrea să Vă întreb cum a fost anul 2012 pentru Dumneavoastră? Ce puneţi la capitolul reuşite şi ce… la planuri de viitor?

Comunicate

Vizualizări: 29
Chisinau, 28 Septembrie 2016 — Spre atenția reprezentanților mass media.

Pe 29 septembrie 2016, Ministerul Mediului organizează atelierul de prezentare a conceptului tehnic al Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase în Republica Moldova.
Vizualizări: 34
Din categorie: Dezvoltare Regională
28 Septembrie 2016 — Implementarea acestui proiect pilot a fost posibil datorită suportului poporului american și polon oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, implementat de Centrul de Informare pentru Autorităţile Locale/Solidarity Fun PL în Moldova în colaborare cu Agenţia de Dezvoltare Regională Centru.

Localitățile rurale, care au beneficiat de suport în elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală pentru perioada 2016-2021, au fost selectate în urma concursului inițiat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru în parteneriat cu Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale (Solidarity Fund PL in Moldova).

Vizualizări: 53
Din categorie: Media & Publicitate
Chișinău, 28 Septembrie 2016 — Astăzi, 28 septembrie, de Ziua Internațională pentru acces universal la informație, Asociaţia Presei Independente (API) a câştigat în prima instanță un proces de judecată cu Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”, care a refuzat să ofere informaţia referitoare la tenderele organizate pe parcursul anilor 2014-2016.

În aprilie 2016, API a cerut de la Î.
Vizualizări: 45
Chisinau, 27 Septembrie 2016 — În premieră pentru Republica Moldova, pe data de 26 septembrie 2016, s-a desfășurat o întâlnire a reprezentanților întreprinderilor exportatoare sau cu potențial de export cu consultanții de dezvoltare a afacerilor.

Scopul acestui eveniment, desfășurat într-un format inedit de Speed Business Meeting, derivă din dificultățile cu care se confruntă agenții economici din Republica Moldova pe motivul lipsei accesului liber, transparent și accesibil la informațiile despre entitățile prestatoare de servicii necesare pentru a-și dezvolta afacerea eficient și a crea potențial de export a producției autohtone.
Vizualizări: 216
Din categorie: Dezvoltare Regională
Bălți, 26 Septembrie 2016 — Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, organizează Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția IV, în colaborare cu Agenţia pentru Dezvoltare a Austriei, Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (România). Evenimentul se va desfășura în perioada 26 septembrie - 22 octombrie 2016, în mai multe localități din nordul Republicii Moldova.
Vizualizări: 95
Din categorie: Media & Publicitate
23 Septembrie 2016 — Asociația Presei Independente (API) a editat ghidul „Echilibrul de gen în produsele mediatice”, destinat jurnaliştilor şi editorilor mass-media. Publicaţia a fost elaborată de Ion Bunduchi și Loretta Handrabura şi a fost lansată în cadrul evenimentului final al Programului de susţinere a mass-mediei în asigurarea egalităţii de gen, realizat de API cu susținerea Programului ONU ”Femeile în Politică”.
Vizualizări: 134
Din categorie: Sănătate & Medicină
Chisinau, 23 Septembrie 2016 — Medicamentele, precum și alte produse de uz medical ar putea fi achiziționate direct de către Ministerul Sănătății sau de către o altă autoritate desemnată de Guvern, prin intermediul platformelor de procurări specializate pentru aciziționarea medicamentelor, gestionate de organizațiile internaționale precum UNICEF sau ONU.

Un proiect în acest sens a fost inițiat cu scopul asigurării din partea statului a unei protecții sporite și eficiente a sănătății publice.
Vizualizări: 160
Republica Moldova, 22 Septembrie 2016 — Asociația Surzilor din Republica Moldova, în parteneriat cu Alianța INFONET, anunţă itinerarul Marșului Automobilistic #noisuntem – Nedescriminare, Accesibilitate, Incluziune. Evenimentul se va desfășura în cadrul proiectului „Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz”, iar numarul mașinilor se va fi de circa 80 de mașini, care vor fi conduse de persoane cu dizabilități de auz.
Vizualizări: 113
Din categorie: Educaţie & Instruire
Chisinau, 21 Septembrie 2016 — Centrul de Formare Antreprenorială din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită managerii de la întreprinderile autohtone să participe la Programul de pregătire și perfecționare a managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova.
Programul oferă posibilitatea de a cunoaște piața germană, a stabili legături de afaceri cu firmele germane și a edifica parteneriate pe termen lung, fiind un instrument de promovare în domeniul comerțului extern.
Vizualizări: 134
20 Septembrie 2016 — Pe 27 septembrie 2016, la Cantemir, în cadrul proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995) implementat cu suportul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova (2007-2013), Oficiul Prevenirea Poluării Mediului pe lîngă Ministerului Mediului al Republicii Moldova organizează un atelier pentru publicului profesionist cu privire la cauzele și gradul de poluare a apelor și a solului din regiune și monitorizarea riscurilor și consecințelor poluării.
Obiectivul de bază al proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995) implementat de către consorțiu ghidat de Departamentul de Stat pentru Protecția Mediului din Odessa cu sprijinul financiar al Programului Transfrontalier Romania – Moldova – Ucraina (bugetul proiectului 5.Statistica

  • 9097 comunicate de presă
  • 323 jurnalişti înscrişi
  • 127 instituţii/companii înscrise
  • 461 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate