Nume
Parola

Interviuri&Prezentari

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII „ÎN RĂZBOI” CU INDUSTRIA TUTUNULUI
Reflecții pe marginea ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, în cadrul căreia reprezentanții industriei tutunului au opus rezistență vădită documentelor elaborate de Ministerul Sănătății

Deși Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (CCCT), tratat internațional fundamental în domeniu, ratificat și de Republica Moldova,  în articolul 5 (Obligații generale),  alineatul 3, obligă Părțile să acționeze “pentru protejarea politicilor de control al tutunului de interesele comerciale sau de alt tip ale industriei tutunului”, în Republica Moldova, reprezentanții industriei tutunului decid soarta documentelor de politici publice de sănătate dacă să fie acceptate sau ba.

Cel mai recent caz s-a întâmplat acum două zile, când membrii  Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător (instituit prin Hotărârea de Guvern nr.
VIOREL SOLTAN: AM MARI SPERANŢE PRIVIND DERULAREA REFORMELOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
Dle Viorel Soltan,  aş vrea să Vă întreb cum a fost anul 2012 pentru Dumneavoastră? Ce puneţi la capitolul reuşite şi ce… la planuri de viitor?

Comunicate

Vizualizări: 76
Din categorie: Dezvoltare Regională
Bălți, 25 Iulie 2014 — A avut loc cel de-al treilea atelier de lucru cu genericul „Planificarea regională sectorială în domeniul infrastructurii Drumurilor locale şi regionale (DLR) în Regiunea de Dezvoltare Nord”, activitate de planificare strategică pentru identificarea necesităților de îmbunătățire a drumurilor locale și regionale.

Moderat de către Ala Cucu, specialist în probleme strategice și planificare la Agenția de Dezvoltare Regională Nord, atelierul de lucru a fost împărțit în 5 sesiuni, în cadrul cărora, în contextul planificării şi programării regionale, participanții au discutat despre nivelul dorit de dezvoltare sectorială până în anul 2020, inclusiv (i) prezentarea, definirea și agrearea obiectivelor naționale și regionale în sectorul DRL; (ii) prezentarea, formularea și agrearea viziunii de dezvoltare în sectorul DLR până în 2020; (iii) prezentarea și agrearea abordării metodologice, celulelor și coridoarelor de DLR; (iv) evaluarea și atenuarea riscurilor în sectorul DLR.
Vizualizări: 35
25 Iulie 2014 — La data de 25 iulie 2014, în orașul Șoldănești, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în colaborare cu Fundația SOROS, au continuat Campania de informare privind Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Conţinutul şi importanţa Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană a fost discutat cu primarii şi conducătorii serviciilor care se află în subordinea Consiliului raional Șoldănești.

Vizualizări: 33
25 Iulie 2014 — La data de 24 iulie 2014, în orașul Ocnița, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în colaborare cu Fundația SOROS, au continuat Campania de informare privind Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Conţinutul şi importanţa Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană a fost discutat cu primarii şi conducătorii serviciilor care se află în subordinea Consiliului raional Ocnița.
Vizualizări: 67
Din categorie: Dezvoltare Regională
Briceni, 25 Iulie 2014 — Mai multe porțiuni de drumuri din orașul Briceni vor fi reconstruite și reparate capital. În scurt timp, lucrările de reabilitare a celor 3,795 km de segmente de drumuri vor fi efectuate în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele vamale internaționale Briceni și Larga, raionul Briceni”, înaintat de Primăria orașului Briceni la cel de-al 2-lea Apel de propuneri de proiecte, lansat și organizat, în 2012, de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord).
Vizualizări: 44
Din categorie: Dezvoltare Regională
Leova, 25 Iulie 2014 — Șeful Secției managementul proiectelor din cadrul ADR Sud, dl Eugen Lupașcu, a efectuat o vizită de lucru privind procesul de implementare a construcției apeductului magistral Leova - Filipeni - Romanovca și a drumului Sărățica Nouă-Tomaiul Nou, din raionul Leova.
În cadrul ședinței, dirigintele de șantier a menționat că pînă în localitatea Filipeni, traseul este construit integral (aproximativ 6000 m), iar pe sectorul Filipeni - Romanovca, țeava este montată pe un sector de aproximativ 1500 m (din 2829 metri planificați).
Vizualizări: 54
Din categorie: Dezvoltare Regională
Cimişlia, 24 Iulie 2014 — Programarea Regională Sectorială (PRS) în domeniul infrastructurii Drumurilor Locale și Regionale (DLR), reprezintă un proces participativ pentru consolidarea capacităţilor de planificare şi programare în Regiunea de Dezvoltare Sud, care va asigura dezvoltarea proiectelor de investiţii. Planificarea şi Programarea Regională Sectorială este realizată cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale", implementat de GIZ și finanțat de Uniunea Europeană.
Vizualizări: 80
Vadul lui Vodă, 24 Iulie 2014 — Un Plan Naţional de Acţiuni în domeniul Prevenirii şi Combaterii Violenţei în Familie în Moldova pentru anii 2015-2018 a prins contur, în aceste zile, în cadrul atelierului de lucru care s-a desfăşurat, la 22 şi 23 iulie 2014, cu participarea a 35 de persoane, reprezentând instituţii de stat şi organizaţii non-guvernamentale şi naţionale şi internaţionale.

Atelierul de elaborare a Planului Naţional de Acţiuni a fost organizat de Centrul de Drept al Femeilor, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” şi cu sprijinul Fundaţiei OAK.
Vizualizări: 57
Din categorie: Dezvoltare Regională
Bălți, 24 Iulie 2014 — La Zona Economică Liberă „Bălți” (ZEL „Bălți”), subzona nr. 3, sunt în desfășurare lucrările de construcție a 2,5 km de apeduct intern și a 2,6 km de rețele interne de canalizare, precum și o stație de pompare.
Vizualizări: 68
23 Iulie 2014 — La data de 23 iulie 2014, în orașul Dondușeni, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în colaborare cu Fundația SOROS, au continuat Campania de informare privind Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Conţinutul şi importanţa Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană a fost discutat cu primarii şi conducătorii serviciilor care se află în subordinea Consiliului raional Dondușeni.
Vizualizări: 55
Din categorie: Dezvoltare Regională
Bălți, 23 Iulie 2014 — Reprezentanți ai administrației publice locale (APL) și ai Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS „Viitorul”) s-au reunit, în incinta Agenției de Dezvoltare Nord (ADR Nord), pentru a discuta pe marginea organizării și cooperării intermunicipale în raionul Soroca, cu accent pe clusterul Tătăruăuca Veche.

Cu această ocazie, în cadrul unei mese rotunde, participanții au identificat soluții pentru crearea unor servicii locale comune ce ar reuni mai multe localități din raionul Soroca, reieșind din experiența celor 6 sate ce intră în componența comunei Tătărăuca Veche, unde există un serviciu public de iluminare stradală, creat după ce ADR Nord a realizat proiectul-pilot „Iluminare stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca”, cu sprijin financiar din partea proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).Statistica

  • 7629 comunicate de presă
  • 313 jurnalişti înscrişi
  • 115 instituţii/companii înscrise
  • 427 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate