Nume
Parola

Fă-ți cont de companie/organizație pentru a-ți crește prezența în presă și mediul online

  • 11 148 comunicate de presă
  • 139 instituţii/companii înscrise
  • 329 jurnalişti înscrişi
  • 474 utilizatori înscrişi
Vizualizări: 6007
Bălți, 25 Aprilie 2016 — DESPRE PROIECT

Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Guvernul României prin intermediul programului AOD și implementat de ADR Nord este conceput pentru a contribui la dezvoltarea socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord. Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem de achiziții, stocare, procesare, ambalare de produse apicole la nivel regional, valorificarea potențialului melifer din regiune prin crearea unui sistem de marketing, precum și consolidarea capacităților a 100 apicultori locali privind utilizarea programelor de implementare a standardelor internaţionale de calitate în cadrul a 10 seminare și a unei vizite de studiu în România.
Vizualizări: 7157
Bălți, 19 Noiembrie 2015 — ADR Nord a lansat un concurs de selectare unei companii care va organiza campania de informare și conștientizare de promovare a unui mod sănătos de viață prin consumul produselor apicole ecologice. Activitatea urmează să aibă loc în cadrul proiectului „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”.

Vizualizări: 7042
Bălți, 17 Noiembrie 2015 — DESPRE PROIECT

Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Guvernul României prin intermediul Programului României de Cooperare pentru Dezvoltare și implementat de ADR Nord este conceput pentru a contribui la dezvoltarea socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord. Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem de achiziții, stocare, procesare, ambalare de produse apicole la nivel regional, valorificarea potențialului melifer din regiune prin crearea unui sistem de marketing, precum și consolidarea capacităților a 100 apicultori locali privind utilizarea programelor de implementare a standardelor internaţionale de calitate în cadrul a 10 seminare și a unei vizite de studiu în România.
Vizualizări: 6506
25 Noiembrie 2013 — Национальный Центр Поддержки и Информирования НПО Молдовы КОНТАКТ в сотрудничестве с Независимым Институтом Права и Гражданского Общества г. Тирасполь продолжает реализацию мероприятий в рамках проекта «Участие женщин из сельской местности с обоих берегов Днестра в общественной жизни сообщества».
Vizualizări: 5807
Bălți, 23 Octombrie 2012 — AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), cu sediul în mun. Chișinău, str.
Vizualizări: 5485
Bălți, 4 Octombrie 2012 — AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), cu sediul în mun. Chișinău, str.
Vizualizări: 5409
Bălți, 4 Octombrie 2012 — AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), cu sediul în mun. Chișinău, str.
Vizualizări: 5756
Bălți, 24 Septembrie 2012 — ANUNȚ NR. 83122291 DE SELECTARE A UNUI FURNIZOR DE SERVICII PENTRU ELABORAREA ȘI PRODUCEREA UNUI FILM DE SCURTĂ DURATĂ DESPRE ILUMINAREA STRADALĂ EFICIENTĂ ÎN ZONELE RURALE ALE REPUBLICII MOLDOVA.
Vizualizări: 5069
Bălți, 18 Septembrie 2012 — AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), cu sediul în mun. Chișinău, str.
Vizualizări: 5252
Bălți, 28 Mai 2012 — Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) din Republica Moldova angajează consultant (timp-complet) cu scopul de a sprijini localitatea selectată în Regiunea Nord a Moldovei la implementarea proiectului în domeniul asigurării cu apă și canalizare şi a acorda suport Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord în modernizarea serviciilor publice locale.

Rezumatul funcţiei:

Consultarea funcţionarilor publici, membrilor consiliului raional, reprezentanţi ai sectorului privat şi organizaţiile societaţii civile în privinţa:

- Planificării participative şi stabilirii bugetului
- Dezvoltării regionale
- Cooperării intercomunale
- Managementlui de proiect
- Parteneriat public-privat
- Achiziții publice
- Monitorizării şi evaluării

Cerinţe

- Studii superioare în una din următoarele specialităţi: inginerie, administraţie publică, drept, management
- Minimum 2 ani de experienţă de muncă relevantă
- Cunoaşterea structurilor administrative şi guvernamentale ale RM
- Operare cu PC
- Cunoaşterea limbilor engleză sau germană
- Permis de conducere valabil
- Abilităţi de comunicare, dorinţă de a lucra eficient şi inovator într-o echipă

Activitatea consultantului se va desfăşura în Regiunea Nord, de aceea sînt salutabile aplicaţiile de la persoanele din nordul Republicii Moldova.