Nume
Parola

Fă-ți cont de companie/organizație pentru a-ți crește prezența în presă și mediul online

  • 11 683 comunicate de presă
  • 140 instituţii/companii înscrise
  • 329 jurnalişti înscrişi
  • 475 utilizatori înscrişi
Vizualizări: 1147
Chișinău, 4 Ianuarie 2024 — Emisiunea radiofonică nr. 2/2023 din seria „Acces egal pentru toți la justiție”

Alianța INFONET, în parteneriat cu Asociația Obștească RADIOVISION, a elaborat și difuzat emisiunea radiofonică nr.
Vizualizări: 1311
Chișinău, 22 Decembrie 2023 — A fost elaborată și difuzată emisiunea radiofonică nr. 7 / 2023 din ciclul „Acces Egal pentru Toți”.

Vizualizări: 1295
Chișinău, 19 Decembrie 2023 — A fost elaborată și difuzată emisiunea radiofonică nr. 6 / 2023 din ciclul „Acces Egal pentru Toți”.
Vizualizări: 1158
Chișinău, 3 Decembrie 2023 — A apărut nr. 3 (36) / 2023 al Buletinului Informativ „Pro Accesibilitate!
Vizualizări: 1101
Glodeni, 24 Noiembrie 2023 — Reprezentanții organizațiilor societății civile (OSC) din raionul Glodeni,
susținuți de reprezentanții administrației publice locale de nivelul I și II din raionul Glodeni și de partenerii de dezvoltare din țară și de peste hotare;
întruniți în cadrul Ediției I a Forumului Societății Civile din raionul Glodeni;
pentru a discuta cele mai importante subiecte privind dezvoltarea sectorului asociativ, de a împărtăși experiența obținută și de a stabili noi parteneriate cu alți colegi din țară și peste hotare;
au abordat subiecte, ce țin de perspectivele de dezvoltare a societății civile, în baza colaborării cu autoritățile publice locale și centrale, promovarea, dezvoltarea imaginii și durabilitatea financiară a sectorului asociativ din raionul Glodeni, Republica Moldova;
au adoptat următoarea Rezoluție a Forumului:
Organizațiile participante la Forum, având în vedere următoarele:
- Nivelul redus de dezvoltare a sectorului neguvernamental din raionul Glodeni;
- Nivelul redus de cooperare între OSC din raion și cu organizații similare din țară și de peste hotare;
- Necesitatea îmbunătățirii colaborării cu APL de nivelul I și II;
- Comunicarea insuficientă cu instituțiile mass-media în scopul promovării acțiunilor și rezultatelor activității OSC;
- Capacitatea redusă de atragere și valorificare a resurselor interne și externe de către OSC.

Organizațiile participante la Forum solicită autorităților publice locale și centrale:
- Să dezvolte procesele de consultări publice, prin informarea generală și direcționată a societății;
- Să implice și să consulte societatea civilă și publicul larg, utilizând instrumentele electronice moderne, la toate etapele procesului decizional, de la elaborarea proiectelor până la adoptarea deciziilor;
- Să instituie și să consolideze platforme și mecanisme de cooperare și dialog continuu și eficient între autoritățile administrației publice locale și societatea civilă (consilii locale consultative, grupuri de lucru, etc.
Vizualizări: 1127
Chișinău, 21 Noiembrie 2023 — Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Alianța INFONET, în colaborare cu partenerii proiectului „Acces egal, bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz la patrimoniul cultural (tradiții, practici, costum național, mod de viață, habitat)”, organizează în data de 22 noiembrie 2023, ora 11:00 lansarea expoziției în format accesibil în cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Sala Casa Mare.

Complexele expoziționale din Sala 16 – Casa Mare, Nunta și Hora vor fi însoțite de coloană sonoră în format de audio descripție în limbile română, ucraineană, engleză, franceză, italiană și rusă, precum și înregistrări video adaptate în limbajul mimico-gestual utilizat în Republica Moldova.
Vizualizări: 1167
Chișinău, 3 Noiembrie 2023 — La 1 ianuarie 2022, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul persoanelor recunoscute cu dizabilității în Republica Moldova a constituit 168,0 mii persoane, inclusiv 10,6 mii copii cu vârsta de 0-17 ani. Persoanele cu dizabilității reprezintă 6,5% din populația totală a ţării cu reședință obișnuită.
Vizualizări: 1093
Chișinău, 29 Septembrie 2023 — A apărut nr. 2 (35) / 2023 al Buletinului Informativ „Pro Accesibilitate!
Vizualizări: 2000
Chișinău, 3 Aprilie 2023 — A apărut nr. 1 (34) / 2023 al Buletinului Informativ „Pro Accesibilitate!
Vizualizări: 2196
Chișinău, 23 Martie 2023 — Comisia Electorală Centrală (CEC), Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) și opt organizații neguvernamentale: Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Asociația Surzilor din Republica Moldova, Asociația Nevăzătorilor din Moldova, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION”, Asociația Obștească RADIOVISION, Obștească Alianța INFONET au încheiat astăzi, 23 martie 2023, un Memorandum de colaborare.

Documentul urmărește cooperarea și facilitarea comunicării între CEC, CICDE și organizațiile neguvernamentale în scopul inițierii implementării unor standarde, normative și bune practici pe domeniul asigurării drepturilor electorale și incluziunii în procesele electorale a alegătorilor cu dizabilități, precum și a altor categorii de persoane cu necesități speciale.