Nume
Parola
Vizualizări: 6443
Agenţii economici vor avea posibilitatea să solicite prelungirea termenului de plată a drepturilor de import
Chisinau, 17 Noiembrie 2016 — Agentul economic autorizat este în drept să solicite prelungirea termenului de plată a drepturilor de import, indiferent de acordarea scutirilor, facilităţilor sau altor amânări acordate de către organul vamal în procesul de vămuire.

Procedurile de implementare a mecanismului de acordare a amânării sau prelungirii termenului de plată a dreptului de import prevăzute în Codul Vamal în condiţiile de constituire a garanţiilor de către agenţii economici titulari ai statului de agent economic autorizat (AEO) au fost aprobate de către cabinetul de miniştri.

Potrivit Ministrului Finanţelor Octavian Armaşu, prelungirea termenului de plată a drepturilor de import contituie o premisă pentru eliberarea temporară a fluxului financiar al întreprinderilor importatoare, precum şi crearea posibilităţii obţinerii unor credite bancare preferenţiale şi acordarea posibilităţii acumulării surselor necesare şi permiterea unei flexibilităţi în decizia importatorului.

Conform documentului, prelungirea termenului de plată se va calcula începând cu ziua validării declaraţiei vamale corespunzătoare. Agenţii economici autorizaţi care vor dori să beneficieze de acest drept vor trebui să solicite o cerere de prelungire a termenului de plată, care va fi eliberată de organele vamale. Cererea va trebui să fie însoţită de datele de indentificare şi denumirea AEO, perioada pentru care se solicită prelungirea termenului de plată, care însă nu poate depăşi termenul de 30 de zile. În urma înregistrării cererii din partea agentului economic, organul vamal va elibera un certificat de prelungire.

Scopul modificărilor aprobate de Guvern constă în sporirea volumului mărfurilor importate, creşterea capacităţilor de producere, îmbunătăţirea climatului investiţional al ţării, precum şi creşterea acumulărilor la bugetul public naţional.

Autor: Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă