Nume
Parola
Vizualizări: 1665
Crearea Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase în Republica Moldova
Chisinau, 28 Septembrie 2016 — Spre atenția reprezentanților mass media.

Pe 29 septembrie 2016, Ministerul Mediului organizează atelierul de prezentare a conceptului tehnic al Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase în Republica Moldova. În cadrul atelierului vor fi discutate modalitatea de crearea a sistemului național de colectare a deșeurilor periculoase cît și posibilitățile de integrare a activităților privind colectarea deșeurilor periculoase din deșeuri municipale în cadrul studiilor de fezabilitate privind crearea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, care se găsesc actualmente în derulare în cadrul regiunilor, conform prevederilor Strategiei Naționale de Management al Deșeurilor (Hotărârea de Guvern 248 10.04.2013 ). Invitați sunt reprezentanți ai ministerelor de profil, agențiilor de stat, precum și consiliilor raionale.

Evenimentul este organizat începind cu orele 10:00 la Chișinău, centrul Summit (Sala Roșie, str. Tighina 49, mun. Chisinau), de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului, pe lângă Ministerul Mediului al Republicii Moldova în cadrul proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995) implementat cu suportul Programului Operațional Comun România-Ucraina- Republica Moldova (2007-2013).

Persona de contact: Dna Tatiana Tugui manager Oficiul Prevenirea Poluării Mediului,
str. M. Dosoftei 156A, bir 310, tel/fax:(+373 22) 22-25-42, tatiana.tugui@eppo.md, www.eppo.md.