Nume
Parola
Vizualizări: 1868
Atelier destinat publicului profesionist din Cantemir cu privire la monitorizarea gradului de poluarea în regiunea Dunării de Jos
20 Septembrie 2016 — Pe 27 septembrie 2016, la Cantemir, în cadrul proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995) implementat cu suportul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova (2007-2013), Oficiul Prevenirea Poluării Mediului pe lîngă Ministerului Mediului al Republicii Moldova organizează un atelier pentru publicului profesionist cu privire la cauzele și gradul de poluare a apelor și a solului din regiune și monitorizarea riscurilor și consecințelor poluării.
Obiectivul de bază al proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995) implementat de către consorțiu ghidat de Departamentul de Stat pentru Protecția Mediului din Odessa cu sprijinul financiar al Programului Transfrontalier Romania – Moldova – Ucraina (bugetul proiectului 5.819.540 Eur = 86.671.573,13 UAH) constă în reducerea impactului asupra mediului al depozitelor de substanţe chimice şi a diversărilor de ape uzate în regiunea Dunării de Jos, precum şi sporirea capacitaţii de monitorizare a poluării solului şi a apei, inclusiv informarea amplă a publicului vizat.
Organizarea atelierelor reprezintă una dintre activitățile relevante în cadrul proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995), destinate publicului profesionist.
Atelierul va întruni reprezentanți ai Autorităților Publice Locale, operatorilor de apă și canalizare, de managementul deșeurilor, organelor competente din raioanele Cahul și Cantemir, și va avea drept scop stabilirea direcţiilor de acţiune în vederea monitorizării procesului de poluare și asigurării unei continuități de implicare și de cooperare regională în scopul protecției regiunii Dunării de Jos.
Persoana de contact: Dna Tatiana Tugui manager Oficiul Prevenirea Poluării Mediului,
str. Cosmonauţilor 9, bir. 736, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova tel/fax:(+373 22) 22-25-42, tatiana.tugui@eppo.md, www.eppo.md.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.