Nume
Parola
Vizualizări: 1774
Semnarea Acordului de colaborare dintre Centrul de Drept al Femeilor şi Inspectoratul General al Poliţiei: PENTRU UN RĂSPUNS COMUN MAI EFICIENT DE EXECUTARE A ORDONANŢEI DE PROTECŢIEI PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
Chişinău, 28 Noiembrie 2013 — Centrul de Drept al Femeilor şi Inspectoratul General al Poliţiei au semnat, joi, un Acord de colaborare care continuă parteneriatul stabilit în anul 2012 şi stabileşte acţiunile comune ale anului 2014 de consolidare și eficientizare a intervenţiei poliţiei la emiterea, executarea şi supravegherea ordonanţei de protecţiei pentru victimele violenţei în familie în Moldova.

Acest eveniment se înscrie în Campania Naţională „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” şi este o acţiune comună a Centrului de Drept al Femeilor (CDF) şi Inspectoratului General al Poliţiei (IGP), susţinută de către Departamentul de Stat al SUA, UNFPA și Fundația OAK.

Acordul de colaborare dintre CDF şi IGP stabileşte răspunsul comun orientat spre consolidarea și eficientizarea intervenţiei poliţiei la emiterea, executarea şi supravegherea ordonanţei de protecţiei. Astfel, urmează a fi realizate mai multe activităţi comune de promovare a bunelor practici de executare a ordonanței de protecție și anume: desfăşurarea în continuare a instruirilor specializate şi a campaniilor de informare a cetățenilor, precum şi elaborarea și distribuirea materialelor informative etc.

2500 de ofițeri de sector vor primi „Îndrumare pentru polițiști privind intervenția în cazurile de violență în familie” și pliante privind ordonanța de protecție elaborate de CDF.

În 2013, Centrul de Drept al Femeilor şi partenerii săi au desfăşurat modulul final al instruirii privind bunele practici de răspuns ale poliţiei la violenţa în familie, cu participarea a 16 poliţişti, 7 reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, prestatori de servicii pentru victimele violenţei în familie. În 2012, CDF a elaborat studiul „Implementarea legislaţiei Republicii Moldova cu privire la violenţa în familie. Raport din perspectiva respectării drepturilor omului”.

Centrul de Drept al Femeilor (CDF) este o organizație non-guvernamentală, creată în 2009, de mai multe femei-avocate, angajate în promovarea drepturilor omului pentru femei prin integrarea dimensiunii de gen în procesul de elaborare și implementare a legislației naţionale.

În calitatea sa de membru al diferitelor grupuri de lucru – al Comisiei Guvernamentale pentru Egalitate de Gen, al Consiliul Coordonator Interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenţei în familie, de membru al Grupului de lucru asupra legislației, Centrul de Drept al Femeilor desfășoară activități de advocacy care vizează schimbări ale modului de luare a deciziilor, funcționarea instituțiilor sistemului, în ideea creșterii responsabilității autorităților. CDF participă, de asemenea, la elaborarea politicilor publice, reprezentând şi promovând drepturile legitime ale femeilor victime ale violenței.

CONTEXT: Semnarea Acordului de colaborare dintre Centrul de Drept al Femeilor şi Inspectoratul General al Poliţiei este parte a răspunsului la recentele Observaţii Finale ale Comitetului CEDAW. Observațiile Finale ale Comitetului CEDAW asupra Raportului Periodic al Republicii Moldova privind implementarea Convenției privind Eliminare Tuturor Formelor Discriminare împotriva Femeilor din 18 octombrie 2013 au evidențiat mai multe lacune în implementarea legislației privind violența în familie, în special ineficiența ordonanțelor de protecție care sunt emise cu întârziere sau nu sunt emise deloc, ne-executarea ordonanțelor de protecție de către poliție; lipsa serviciilor de sprijin pentru femei și ne-acoperirea victimelor violenței în familie de către sistemul de asistență juridică garant de stat.

CONTACTE:

CENTRUL DE DREPT AL FEMEILOR (CDF)
Str. Sfatul Ţării 27, oficiul 11,
Chişinău, MD 2012
Tel./Fax: (+373) 22 237306

Angelina ZAPOROJAN-PÎRGARI
e-mail: angelina_zaporojan@yahoo.com

Eleonora GROSU
e-mail: eleonoragrosu@gmail.com

--

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI (IGP)
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 75
Chișinău, MD-2004
Tel. : +373 22 255-404
E-mail: igp@mai.gov.md; presa.igp@mai.gov.md