Nume
Parola
Vizualizări: 4141
Sistem de certificare a calităţii în agroturism – o noua provocare pentru Moldova
Suruceni, 10 Noiembrie 2013 — Turismul rural devine un subiect de interes tot mai abordat în politicile locale şi naţionale de dezvoltare strategică promovate în ultimii ani în ţara noastră. Iar eventuala integrare europeana a Republicii Moldova creează contexte promiţătoare pentru dezvoltarea şi diversificarea formelor de turism, punând miză pe turiştii din spaţiul Uniunii Europene în special. Totuşi, racordarea Moldovei la standardele internaționale şi crearea spaţiilor turistice unice şi atractive rămâne încă o provocare şi implică o serie de acţiuni inter-corelate care necesită timp şi resurse suficiente.

Pe lângă acţiunile lansate de instituţiile guvernamentale, societatea civilă îşi fortifică şi canalizează eforturile pe tendinţele noi în dezvoltarea turismului şi propune soluţii adecvate pentru valorificarea potenţialului şi resurselor deja existente. Turismul rural - din care rezidă mai specific agroturismul, sunt forme de activitate turistică bazate pe autenticitate, tradiţii locale şi prezenţă predominantă în spaţiul rural, însă care sunt confuze pentru cetăţenii de rând şi greu pot fi definite separat reieşind din parametrii legislaţiei dar şi experienţei limitate a Republicii Moldova.

Elaborarea unui sistem de certificare a calităţii în domeniul agroturismului reprezintă o altă oportunitate de aliniere a ţării noastre la standardele acceptate în spaţiul european.

În acest context, recent s-a dat start Proiectului „Sistem de certificare a calităţii în agroturism” (Quality Certification System in Agroturism CerTour) implementat de către Primăria satului Suruceni, raionul Ialoveni, Republica Moldova - în calitate de partener, în colaborare cu Municipalitatea Xanthi, Grecia - in calitate de Aplicat principal în cadrul Programului „Bazinul Mării Negre 2007-2013” (Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007-2013”) din sursele Uniunii Europene. Proiectul este preconizat pentru perioada iunie 2013 - iunie 2015.

Scopul proiectului este promovarea agroturismului in ţările partenere (Grecia, Bulgaria, Armenia, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate prin aplicarea unui standard de calitate comun şi a unui proces de certificare.

Această iniţiativă consideră turismul ca una din resursele locale importante ce poate fi dezvoltată punând accent pe promovarea întreprinderilor mici şi consolidarea capacităţii administrative la nivel local.
Proiectul este o acţiune integrată şi inter-coordonată astfel încât fiecare partener contribuie şi complementează eforturile necesare pentru realizarea scopului proiectului.

Obiective proiectului prevăd un şir de acţiuni orientate pe consolidarea capacităţilor de dezvoltarea şi promovare a agroturismului precum şi crearea contextelor pentru schimb de experienţă, stabilirea parteneriatelor transfrontaliere şi inter-instituţionale de lungă durată între diferiţi actori cheie.
Prin urmare, proiectul îşi propune să elaboreze şi să adapteze la condiţiile specifice locale un cadru-standard precum şi să implementeze un mecanism de evaluare şi certificare în domeniul agroturismului. Totodată, urmează să fie creat un grup transnaţional de experţi capabili să susţină antreprenorii locali să aplice procesul de certificare în ţările partenere proiectului.

Standardele de calitate şi schema de certificare va fi pilotată in câteva întreprinderi/pensiuni turistice/hotele care pretind să preseze servicii de agroturism şi care ca rezultat îşi vor îmbunătăţi serviciile şi vor fi pe post de model (cel puţin 5 în fiecare ţară parteneră proiectului).

Având în vedere că în unele ţări sau regiuni din afara proiectului „abordarea calitativă” a agroturismului este mai evidentă, paralel vor fi cercetate şi apreciate cele mai bune practici la nivel internaţional pentru a putea învăţa şi din experienţa altora.

După finalizare, CerTour va contribui la adoptarea inovaţiilor şi va da startul dezvoltării unui nou produs de către antreprenorii implicaţi în proiect care vor pilota alinierea la noile standarde şi prin urmare vor fi certificaţi. Antreprenorii vor acumula în rezultat noi deprinderi şi competenţe şi vor fi promovate în calitate de modele de succes la nivel local şi internaţional. În plus, îmbunătăţirea calităţii serviciilor livrate va determina efecte pozitive asupra satisfacţiei clienţilor şi atragerea mai multor vizitatori în regiune.

Pentru informații suplimentare: Oxana Bănăruc, coordonator de proiect
Contacte:
tracioxana@gmail.com
suruceniprimaria@gmail.com
În curând www.certour.eu