Nume
Parola
Vizualizări: 7488
Atelier de lucru la Bălți pe tema creării unui concept de website regional
Bălți, 11 Iunie 2013 — Primul atelier de lucru din cadrul proiectului „Facilitarea promovării potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord” a reunit peste 20 reprezentanți din administrația publică locală (APL) și organizații neguvernamentale (ONG) din cele 11 raioane din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) și municipiul Bălți.

Participanții au avut ocazia să se implice în mod direct în procesul de elaborare a unui concept de website regional. Astfel, în rezultatul activității de azi, așteptăm ca reprezentanții APL și ONG care au participat la eveniment să posede abilități de organizare și planificare pentru dezvoltarea viitorului website.

Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion Bodrug, susține că ideea creării unui website regional, ce ar reuni toate administrațiile publice locale și organizațiile neguvernamentale din regiune, este mai veche. „Website-ul RDN, disponibil în limbile română, engleză și rusă, va contribui semnificativ la promovarea multilaterală a RDN. Un asemenea proiect, pentru a fi durabil, necesită multă implicare și colaborare”, a subliniat directorul Ion Bodrug.

Reieșind din concluziile din cadrul atelierului de lucru, SC „Prosenix-Con” SRL, compania IT selectată, va lucra, în perioada lunilor iunie-august a.c., la crearea propriu-zisă a website-ului. În acest răstimp, ADR Nord va oferi (sau, dacă va fi cazul, va solicita) suport continuu partenerilor implicați în proiect, care, în perioada lunilor de vară, urmează să completeze un tabel ce va conține cele mai importante informații despre fiece raion / municipiu în parte. Tabelul urmează a fi întocmit în scurt timp și, spre sfârșitul lunii iunie, expediat tuturor partenerilor implicați în proiect.

Proiectul, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), în parteneriat cu Centrul CONTACT-Bălți și Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova (ACCAII), a obținut finanțare în valoare de 43 340 de lei, prin intermediul Programului Granturilor Mici al Corpului Păcii SUA în Moldova. Contribuția comunității din RDN este de 25% din valoarea grantului. Implementarea proiectului va dura până spre mijlocul lunii noiembrie 2013, rezultatul final fiind un website regional în 3 limbi (română, engleză și rusă), prin intermediul căruia va fi promovat, cu aportul APL și ONG din regiune, potențialul economic, cultural și turistic al RDN.

www.adrnord.md