Nume
Parola
Vizualizări: 2291
Avantajele implementării Legii privind performanţa energetică a clădirilor
Chișinău, 10 Octombrie 2012 — Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a elaborat proiectului Legii privind performanţa energetică a clădirilor ce include implementarea acțiunilor ce prevăd reducerea consumului de energie în clădirile de locuit noi cu cel puţin 30% comparativ cu cele care se construiesc în prezent şi aproximativ de 2-3 ori comparativ cu cele vechi.

Despre avantajele implementării legii s-a discutat în cadrul Forumului „Armonizarea cadrului legal, premisă esențială pentru promovarea eficienței energetice a clădirilor”, organizat de MDRC în parteneriat cu proiectul internaţional de asistenţă tehnică „Moldova: Servicii de consultanţă oferite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova - Elaborarea Legii cu privire la performanţa energetică a clădirilor” și finanţat prin Fondul Sida-BERD de Cooperare Tehnică pentru Eficienţa Energetică în Moldova.

Anatolie ZOLOTCOV, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a menționat că sectorul construcţiilor reprezintă cel mai mare consumator de energie, fiind responsabil pentru 45% din consumul total de energie în economia naţională, iar o bună parte din clădirile din RM au fost construite pînă în anii '70 şi, estimativ, consumă anual circa 350-400 kWh/m2, ceea ce, este de 3-5 ori mai mult decît consumul de energie în clădirile noi care se construiesc în ţările europene. De asemenea, viceministrul a specificat că, în conformitate cu acțiunile recomandate în noul proiect de Lege, factura pentru încălzire în clădirile noi s-ar putea reduce cu peste 5000 lei anual pentru un apartament mediu cu 2 camere (60 m2), sau economii de peste 200 milioane lei cumulativ pentru toate clădirile de locuit noi construite din 2012 pînă în 2020.

Totodată, viceministrul a vorbit despre avantajul implementării programelor de reabilitare termică a clădirilor de locuit şi publice existente ce vor aduce investiţii suplimentare în sectorul construcţiilor, vor contribui la consolidarea independenţei energetice a republicii, vor crea locuri de muncă noi, vor contribui la îmbunătăţirea confortului interior din clădiri şi stării tehnice a acestora, precum și la îmbunătăţirea aspectului arhitectural al localităţilor.

„Mulțumesc partenerilor de dezvoltare BERD și SIDA pentru suportul acordat RM. Cred că, prin modificări în legislație, trebuie să preluăm practica Letoniei și Estoniei în domeniul eficienței energetice pentru clădirile publice și a blocurilor locative. Aici am în vedere ajustarea și susținerea Asociațiilor Locatarilor pentru a avea statut și posibilitate să acceseze credite de la instituțiile bancare pentru eficiența energetică a blocurilor locative”, a menționat directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Ion BODRUG.

MDRC cu suportul BERD şi Fondului Sida-BERD de Cooperare Tehnică pentru Eficienţa Energetică în Moldova a elaborat un set de reglementări în domeniul eficienţei energetice a clădirilor, armonizate cu directiva şi standardele europene. Legea privind performanţa energetică a clădirilor este elementul-cheie al acestui set de reglementări.

Problema eficienţei energetice a clădirilor are şi un impact social profund. Pentru multe familii, cheltuielile pentru încălzire constituie 20-50% din bugetul lor. În clădirile publice, ponderea cheltuielilor pentru energie de asemenea este enormă şi, de exemplu, a atins în bugetele şcolilor 38,5% în 2010 din totalul cheltuielilor curente.

Prin Legea privind performanţa energetică a clădirilor se propune implementarea în RM a cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor; certificarea performanţei energetice a clădirilor în conformitate cu o metodologie unică; verificarea periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare; promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero şi alte instrumente.

www.adrnord.md
Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor