Nume
Parola
Vizualizări: 9973
Declarație a BC “UNIBANK” S.А. privind sustragerea din Bancă a 3,8 mln. lei
Chisinau, 10 Mai 2012 — BC “UNIBANK” SА comunică următoarele:

Pe data de  07-05-12  directorul filialei Ceadîr- Lunga, Ghenov Alexandru, folosindu-se de situaţia de serviciu, a sustras din Bancă  3,8 mln. lei şi a dispărut în direcţie necunoscută folosind maşina de serviciu a Băncii  Dacia Logan.

Banca s-a  adresat oficial în organele de drept pentru a fi efectuate cercetările respective. Pe cazul dat a fost intentat dosar penal de către organele de drept.

Administraţia Băncii declară, că situaţia se află sub control, filiala Ceadîr-Lunga funcţionează în regim normal ţi toţi clienţii vor fi deserviţi la prima cerere. Prejudiciul cauzat nu va influenţa asupra stabilităţii,  siguranţei  şi calităţii activităţii Băncii.

Informaţie: BC “UNIBANK”  S.А. activează pe piaţa RM  din 1993, are 5 filiale şi 33 agenţii. Conform rezultatelor activităţii pentru  trimestrul I 2012 activele Băncii au constituit 749 mln.lei, venitul net 11,1 mln.lei.

-

Сообщение от КБ «UNIBANK» А.О.


КБ «UNIBANK» А.О. сообщает, что 07.05.12  директор филиала Чадыр-Лунга, Генов Александр, используя свое служебное положение, похитил из Банка 3,8 млн. лей и скрылся в неизвестном направлении на служебном автомобиле Dacia Logan.

Банк официально обратился в правоохранительные органы для проведения соответствующих следственных  действий. По данному случаю правоохранительными органами открыто уголовное дело.

Руководство Банка заявляет, что ситуация находится под контролем, филиал Чадыр-Лунга работает в обычном режиме и все клиенты будут обслужены по первому их требованию. Нанесенный ущерб не скажется на устойчивости, надежности Банка и качестве работы.

Справка: КБ «UNIBANK» А.О. работает на рынке Республики Молдова с 1993 года, имеет 5 филиалов, 33 агентства. По итогам 1 кв. 2012 года активы Банка составили 749 млн. леев, чистая прибыль 11,1 млн. леев.