Nume
Parola
Vizualizări: 4013
„Dezvoltarea turismului în Regiunea de Dezvoltare Nord”, masă rotundă organizată de ADR Nord
Bălți, 11 Octombrie 2011 — Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a organizat marți, 11 octombrie a.c., o masă rotundă cu genericul „Dezvoltarea turismului în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)". Masa rotundă, la care au participat în jur de 15 reprezentanți ai Consiliilor raionale și ai Primăriilor din nordul țării, precum și specialiști din cadrul ADR Nord, a fost organizată la solicitarea Administrației Publice Locale (APL) din raioanele de nord ale Republicii Moldova, în urma lucrărilor atelierului de lucru „Dezvoltarea turismului în RDN", organizat de ADR Nord și Agenția Turismului în data de 13 septembrie a.c.

„În toate țările se acordă o prioritate aparte turismului. Este segmentul cel mai profitabil din punct de vedere economic pe piața mondială, iată de ce trebuie să ne gîndim cum să dezvoltăm această ramură și în Regiunea Nord a republicii. Dorim și noi, de rînd cu APL și societatea civilă, să facilităm dezvoltarea acestei direcții, masa rotundă de azi, sper, fiind un impuls în acest sens", a spus, în cuvîntul său de salut șeful Secției management proiecte, Constantin Bândiu, împuternicit temporar în exercitarea atribuțiilor directorului ADR Nord.

Printre obiectivele de bază ale mesei rotunde au fost prezentarea potenţialului turistic al raioanelor din nordul RM, dar și stabilirea planului de lucru, a rolurilor și responsabilităților fiecărui partener al proiectului. În acest sens, în cadrul mesei rotunde dedicate turismului din RDN, reprezentanţii grupurilor locale au prezentat potenţialul turistic al raioanelor Soroca, Rîşcani, Briceni, Glodeni, Ocniţa, Drochia și al municipiului Bălţi, precum şi idei de proiecte. De asemenea, participanții la masa rotundă s-au referit și la riscurile, dar şi la opurtunităţile dezvoltării turismului în raioanele pe care le-au reprezentat.

Amintim că la atelierul de lucru din 13 septembrie a.c. dedicat dezvoltării turismului în RDN au participat, în total, 60 de reprezentanți ai APL, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, agenți economici din domeniu.

Menţionăm că RDN include raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Soroca, Rîşcani, Drochia, Glodeni, Făleşti, Floreşti, Sîngerei şi municipiul Bălţi.

Fotografii, secvențe video și prezentări în PowerPoint AICI:
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1007