Nume
Parola
Vizualizări: 2549
Respectarea drepturilor omului în ţările Parteneriatului Estic: bunele practici şi dificultăţi
Chișinău, 14 Septembrie 2011 — La începutul anului 2010, a fost lansată ideea de a consolida eforturile societăţii civile la nivel de Parteneriat Estic în ceea ce privește promovarea și apărarea drepturilor omului. Ideea dată a fost susţinută de mai multe organizaţii din Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjan și s-a materializat în cadrul proiectului “Respectarea drepturilor omului în ţările Parteneriatului Estic: bunele practici şi dificultăţi”. Proiectul a fost implementat de Asociaţia Promo-LEX (Moldova) în parteneriat cu Asociaţia „Articolul 42 al Constituţiei” (Georgia), Uniunea „Iniţiative Civice de Interes Public” (Azerbaidjan) şi Fundaţia Institutul pentru o Societate Deschisă din Armenia.

Proiectul s-a desfășurat în perioada mai 2010- iunie 2011 și a inclus 4 etape de implementare în cadrul cărora s-au efectuat 4 vizite de studiu în Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Moldova. Programul vizitelor de studiu s-a axat pe următoarele tematici: „Litigarea strategică ca instrument de promovare şi apărare a drepturilor omului în ţările Parteneriatului Estic”; „Impactul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a altor instrumente internaţionale în domeniul drepturilor omului asupra legislaţiei şi practicilor juridice din ţările Parteneriatului Estic”; „Monitorizarea drepturilor omului şi iniţiativele advocacy în domeniul drepturilor omului în ţările Parteneriatului Estic”.

Scopul proiectului a vizat promovarea drepturilor omului în ţările Parteneriatului Estic prin intermediul schimbului de experienţă şi al consolidării cooperării regionale dintre organizaţiile societăţii civile din Republica Moldova, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan

Asociația Promo-LEX lansează broșura “Respectarea drepturilor omului în ţările Parteneriatului Estic: bunele practici şi dificultăţi”. Publicaţia include o descriere succintă a contextului, scopului și activităţilor din cadrul proiectului, precum și o prezentare generală a situaţiei drepturilor omului în Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Moldova. De asemenea, Broșura include și o perspectivă asupra practicii de litigare strategică și monitorizare a drepturilor omului, o perspectivă asupra campaniilor de advocacy în domeniul drepturilor omului și o analiză a impactului Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a altor instrumente internaţionale în domeniul drepturilor omului asupra legislaţiei şi practicilor juridice din Moldova. Publicația mai conţine concluziile de bază și recomandările participanţilor din cadrul proiectului cu privire la promovarea și apărarea drepturilor omului în Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Moldova.

Proiectul a fost susţinut financiar de Programul Est Est: Parteneriat fără frontiere al Fundaţiei Soros - Moldova, Fundaţiei pentru o Societate Deschisă Georgia, Fundaţiei pentru o Societate Deschisă Armenia şi al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă Azerbaidjan.

Broșura este disponibilă în limbile română,engleză și rusă și poate fi consultată urmând unul din link-urle de mai jos sau vizitând www.promolex.md, secțiunea publicații.

http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1315918223.pdf
http://promolex.md/upload/publications/ru/doc_1315918908.pdf
http://promolex.md/upload/publications/en/doc_1315918440.pdf

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Olga Manole, Coordonator de proiect, Asociaţia Promo-LEX, e-mail: olga_manole@promolex.md