Nume
Parola
Vizualizări: 5157
Dosarul „Radio Vocea Basarabiei” a fost clasat
Chisinau, 21 Aprilie 2010 — Procuratura Generală a clasat cauza penală, declanşată în cazul postului de radio „Vocea Basarabiei” pe motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii.

Amintim că, urmărirea penală în cauza dată a fost începută la 20.12.2007, pe faptul chemărilor la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a ordinii constituţionale a Republicii Moldova difuzate la postul de radio „Vocea Basarabiei” (art.341 alin.(2) CP).
Temei pentru pornirea procesului penal a servit nota informativă a Direcţia monitorizare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care a monitorizat emisia postului de radio „Vocea Basarabiei”.

Conform notei informative menţionate, în perioada 9-18 noiembrie 2007, în emisia postului au fost depistate un şir de atacuri în adresa conducătorilor Republicii Moldova, împotriva statalităţii, chemări la schimbarea regimului constituţional etc.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale