Nume
Parola
Vizualizări: 4964
Privatizarea ilegală a bunurilor publice
Chisinau, 24 Martie 2010 — Procurorii au verificat legalitatea privatizării unor bunuri publice din gestiunea Î.S. ”Constructorul”.
Urmare investigaţiilor procurorii au stabilit, că în luna iunie 2009, Societăţile Comerciale  „BASIMOBIL GRUP” SRL şi „OXEL-IMOBIL” SRL au încheiat contracte de privatizare cu Agenţia Proprietăţii Publice asupra două clădiri cu suprafaţa totală de circa 480 m2.

Fiind verificată legalitatea înstrăinării acestor imobile, s-a constatat că anterior ele au fost luate în locaţiune de la Întreprinderea de Stat cu profil medico-sanatorial „Constructorul” pe un termen de un an.
Totodată, din declaraţiile reprezentanţilor Î.S. „Constructorul” rezultă că în cuprinsul contractelor de locaţiune din 01.01.2008, care au stat la baza privatizării ilegale a încăperilor nominalizate, de către conducerea societăţilor comerciale au fost modificate primele file şi schimbat intenţionat termenul lor de valabilitate de 5 ani, fapt confirmat şi prin concluziile raportului de examinare tehnico-ştiinţifică. 
În aşa mod procurorii au ajuns la concluzia că privatizarea imobilului s-a efectuat ilegal, fiind folosite de către antreprenori documente false.
Astfel, la 9 februarie 2010 Procuratura sect. Botanica a pornit urmărirea penală în temeiul art.191 alin.(5) CP (delapidarea averii străine, săvîrşită în proporţii deosebit de mari), art.361 alin.(2) lit.b) şi lit. d) CP (deţinerea şi folosirea documentelor oficiale false, săvîrşite de două sau mai multe persoane, soldată cu daune în proporţii mari intereselor publice) şi art.335 alin.(3) lit.b) CP (abuz de serviciu de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, soldat cu urmări grave).

Concomitent, procurorii au înaintat în Curtea de Apel Economică o acţiune prin care au solicitat  anularea contractelor ilegale.

În prezent urmărirea penală este efectuată de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale