Nume
Parola
Vizualizări: 4654
Trei cauze penale pe faptul coruperii pasive, traficului de influenţă şi escrocheriei, comise de poliţişti
19 Martie 2010 — În rezultatul acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor operative de investigaţie întreprinse de Procuratura Anticorupţie în comun cu Ministerul Afacerilor Interne au fost documentate acţiunile de extorcare şi probarea faptului de pretindere ilegală a mijloacelor băneşti din partea a trei colaboratori de poliţie.

Pe cazul dat Procuratura Anticorupţie a declanşat trei cauze penale pe faptul coruperii pasive, traficului de influenţă şi escrocheriei, comise de poliţişti.

Temei pentru declanşarea procesului penal a servit petiţia unui cetăţean depusă la Procuratura Anticorupţie prin care acesta solicita tragerea la răspundere a celor trei:
•    colaborator al poliţiei criminale din cadrul Comisariatului Raional de Poliţie Străşeni
•    ofiţer superior de urmărire penală al Departamentului Urmărire Penală a MAI
•    inspector al Direcţiei Combaterea Crimei Organizate din cadrul Direcţiei Generale Servicii Operative a MAI
În concret, potrivit petiţionarului, poliţiştii au extorcat şi primit de la el 5000 euro pentru a-l elibera din arest preventiv, aplicat în cadrul cauzei penale pornite pentru escrocherie, aflată în gestiunea ofiţerului superior de urmărire penală DUP al MAI.
Peste cîteva luni, poliţiştii au extorcat şi primit încă 2000 euro pentru ca să-i restituie autoturismul de model „Mercedes” care i-a fost ridicat în cadrul respectivei cauzei penale. Peste cîteva zile, colaboratorii de poliţie au extorcat de la bărbat încă 3000 euro şi lotul de teren cu suprafaţa de 0,0685 ha amplasat în or. Durleşti, de data aceasta - pentru încetarea urmăririi penale în privinţa ultimului.
De asemenea, în cadrul efectuării acţiunilor de urmărire penală s-a constatat, că inspectorul poliţiei criminale CPR Străşeni în complicitate cu ofiţerul superior de urmărire penală din cadrul DUP al MAI în perioada 24.12.2009 – 15.01.2010, sub pretextul necesităţii rambursării de către bărbat a sumei de 25.000 euro în calitate de o pretinsă datorie pe care ultimul a avea faţă de unul dintre poliţişti, prin ameninţări, l-a impus să o convingă pe mama sa să încheie un contract fictiv de vînzare-cumpărare a apartamentului acesteia din capitală.
Apartamentul urma a fi înregistrat pe numele soţiei unuia dintre poliţişti şi care ar fi servit drept  garanţie a rambursării pretinsei datorii de 25 000 euro.

Ulterior, prin aceleaşi metode inspectorul CPR Străşeni l-a impus pe bărbat să încheie alte două contracte fictive de vînzare-cumpărare a încă două loturi de teren aparţinînd rudelor sale (0,20 ha amplasat în com. Stăuceni şi 0,0685 ha în or. Durleşti) - toate în calitate de garantare a rambursării pretinsei datorii în sumă de 25 000 euro.
Actualmente poliţiştii sunt reţinuţi şi audiaţi în calitate de bănuiţi.
Procurorii efectuează toate acţiunile de urmărire penală ce se impun în scopul cercetării multilaterale, complete şi obiective a circumstanţelor cauzei.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale