Nume
Parola
Vizualizări: 4625
Conducerea Întreprinderii de Stat „Portul Fluvial Ungheni” cercetată penal
11 Martie 2010 — Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe faptul neglijenţei în serviciu comisă de persoane cu funcţii de răspundere ai ÎS „Portul Fluvial Ungheni”.

Procurorii au declanşat urmărirea penală urmare examinării Raportului de audit, efectuat de Curtea de Conturi la întreprindere, privind gestiunea resurselor naturale subterane în perioada anilor 2007 - 2008.
În acest context, Direcţia investigaţii generale a Procuraturii Generale a constatat abateri serioase de la prevederile legale în activitatea respectivului agent economic.

Astfel, în perioada indicată ÎS „Portul Fluvial Ungheni” a extras din albia rîurilor Prut şi Nistru cantitatea de 186,4 mii tone de nisip, din care 145 692 tone au fost vândute unui agent economic la preţul de 7 052 730 lei.
În acest sens, ÎS„Portul Fluvial Ungheni” a livrat şi depozitat zăcămintele menţionate pe cheiul Semeni, al rîului Prut, amplasat în s.Semeni r-nul Ungheni, de unde agentul economic-intermediar suportând cheltuielile pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare şi cântărire, a realizat nisipul altor persoane fizice şi juridice, obţinând un profit în valoare de 2 093 500 lei.
Potrivit procurorilor, în rezultatul îndeplinirii neglijente a obligaţiilor de serviciu prevăzute de Legea cu privire la întreprinderea de stat, potrivit cărora administratorul ÎS„Portul Fluvial Ungheni” are obligaţia să asigure funcţionarea, folosirea eficientă şi reproducerea bunurilor întreprinderii primite în gestiune operativă, acestei întreprinderi de stat i-a fost cauzat prejudiciu material în valoare de 2 093 500 lei.

Urmare încălcărilor stabilite, procurorii au dispus începerea urmăririi penale pe faptul  neîndeplinirii şi îndeplinirii necorespunzătoare de către persoana cu funcţie de răspundere a obligaţiunilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente şi neconştiincioase faţă de ele, soldate cu urmări grave pentru     ÎS „Portul Fluvial Ungheni” (art.329 alin.(2) lit.b) CP).

Serviciul de presă al Procuraturii Generale