Nume
Parola
Vizualizări: 8858
Rezultatele Adunării Generale a Acţionarilor Mobiasbancă – Groupe Société Générale
Chisinau, 6 Mai 2009 — Adunarea Generală a Acţionarilor BC “Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA a avut loc pe data de 30 aprilie 2008. La Adunare au fost prezentate rezultatele activităţii băncii pe anul 2008, precum şi direcţiile prioritare de dezvoltare pentru anul 2009. Rezultatele obţinute de Mobiasbancă – Groupe Société Générale în anul 2008 reflectă tendinţa de creştere şi dezvoltare, în condiţiile unei urmăriri atente a calităţii riscurilor. „Creşterea solidă înregistrată în anul 2008 se datorează punerii în practică a unei politici comerciale adecvate, atât la nivelul pieţei de retail, cât şi în ceea ce priveşte piaţa corporate. În acelaşi timp, creşterea este una atent calibrată, bazată pe aplicarea unor principii stricte de urmărire a riscului într-un context de piaţă relativ dificil, a declarat Jean-François Myard, preşedintele băncii. În anul 2008 activele totale ale Băncii au crescut comparativ cu anul precedent cu 44% (creştere în valoare absolută cu 1,137 miliarde lei), atingând cota de 3,745 mln. lei. Banca şi-a majorat cota de piaţă la active cu 1,4 la sută până la 9,6%, devenind banca numărul IV. Aceste rezultate au fost obţinute în principal datorită creşterii portofoliului de credite care pe parcursul anului 2008 s-a majorat cu 39% (+ 623,8 mii lei). Datorită poziţiei competiţionale mai avantajoase, disponibilităţii de lichidităţi şi extinderea finanţării din partea Société Générale, Mobiasbancă a demonstrat un ritm de creştere cu mult mai mare faţă de competitori. Pe parcursul anului 2008 portofoliul de credite a înregistrat o creştere constantă la toate segmentele clientelei cu trend prioritar în creditarea clienţilor persoane fizice, care a depăşit pe parcursul anului şi cota de peste 30% din totalul de acordări în sistemul bancar. În 2008 a avut loc o creştere semnificativă a capitalului acţionar al băncii şi intrarea unor noi acţionari strategici, precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi BRD – Groupe Société Générale. În 2008 banca a semnat un acord de membru principal cu Mastercard, care a lărgit oportunităţile de afaceri ale Băncii în domeniul cardurilor. Cantitatea ATM-urilor s-a dublat în comparaţie cu 2007, continuând dezvoltarea intensă a parcului şi în anul 2009. Pe parcursul anului 2008 s-a urmărit integrarea băncii prin alinierea procedurilor şi practicilor Băncii în concordanţă cu normele SG. Cele mai mari schimbări au avut loc în abordarea comercială: de a dezvolta o banca orientată spre clienţi. Astfel, a fost reorganizată reţeaua băncii, au fost create 6 grupuri, fiecare din ele acoperind o parte din teritoriul ţării şi în totalmente orientate spre vânzări. A fost creat un back oficiu separat şi centralizat pentru a coordona toate serviciile post-vânzare. Şi în plus în fiecare reprezentanţă şi filială a fost creat conceptul de „Ghişeu Universal” pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor şi eficienţa, toate tranzacţiile putând fi efectuate acum într-un singur loc. Al doilea an consecutiv Mobiasbanca – Groupe Société Générale este nominalizată ca cea mai activă bancă de finanţare a comerţului în Moldova. Acest premiu înseamnă recunoaşterea eforturilor noastre de sprijinire a afacerilor de succes din Moldova. Rentabilitatea activelor (ROA) pentru anul 2008 constituite 2,3%, iar rentabilitatea capitalului acţionar (ROE) – 16,3%. Venitul net bancar a constituit 311 milioane lei, în creştere cu 20,3% comparativ cu anul precedent, fiind rezultatul unui management intern eficient. Profitul net pentru anul 2008 a atins cifra de 73,44 mln lei, depăşind prognozele cu 18%. Acţionarii băncii au decis ca profitul obţinut de Mobiasbancă în anul 2008 să fie alocat integral pentru dezvoltarea ei, fără distribuire. Adunarea Generală a Acţionarilor de asemenea a efectuat unele amendamente şi completări la actele normative ale Băncii, inclusiv Statutul Băncii în scopul alinierii la legislaţia în vigoare şi la standardele Grupului Société Générale. Adunarea Generală a Acţionarilor a reales un nou membru al Consiliului băncii (Frederic Aubet), în legătură cu retragerea din Consiliul băncii a Dlui Hubert Pillet. În calitate de auditor extern în anul 2009 a fost aprobată Compania Ernst & Young SRL. Mobiasbancă este parte a Grupului Société Générale începând cu anul 2007. Grupul Société Générale este unul din liderii pieţei financiare internaţionale, prezent în 82 de ţări cu 163 082 de angajaţi de 122 de naţionalităţi. Grupul se axează pe cinci piloni de afaceri: Reţele franceze (în Franţa), International Retail Banking, Servicii Financiare, Investiţii Globale şi Servicii, Banca Corporativă şi de Investiţii. Modelul unei bănci universale al Societe Generale a demonstrat capacitatea de a asigura performanţa grupului în ciuda crizei economice.

Autor: BC \"Mobiasbanca - Groupe Societe Generale\" S.A.

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă