Nume
Parola
Vizualizări: 499
Asociațiile de dezvoltare intercomunitară – una din formele de alternativă și perspectivă de cooperare, creștere a capacității administrative a APL și prestarea serviciilor publice la nivel local!
19 Octombrie 2023 — La 18 octombrie 2023, în incinta Parlamentului Republicii Moldova s-a desfășurat Conferința „Rezultate şi perspective în contextul implementării Legii nr. 17/2023 cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară”, organizată de către Comisia administrație publică şi dezvoltare regională.

Potrivit președintei Comisiei parlamentare Larisa Voloh scopul evenimentului este de a discuta cu partenerii de dezvoltare, reprezentanţii autorităților publice centrale şi locale despre primele rezultate şi perspectivele implementării Legii cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară, inclusiv pentru a exista o viziune mai clară asupra asigurării sustenabilității financiare a acestor entități, perspectivele de valorificare a investițiilor pe acest segment și consolidarea capacităților ADI-urilor.

La Conferință au participat reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, Diana Chiriac, consiliera prim-ministrului Dorin Recean, reprezentanți ai CALM și ai Cancelariei de stat, experți în domeniu.

Amintim că la 2 februarie 2023 a fost adoptată Legea nr. 17/2023 cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară, care a intrat în vigoare la 7 iunie curent și care reglementează modul de constituire, activitate, funcționare, reorganizare şi lichidare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

Potrivit expertului CALM Igor Cristal, Legea a fost una aşteptată de către autorităţile publice locale deoarece era nevoie de cadrul juridic necesar pentru acest mecanism de cooperare în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare de interes local/regional sau în scopul furnizării în comun a unor servicii publice aflate în propria responsabilitate.

„Oportunitatea cooperării intercomunitare este evidentă în condițiile fragmentării teritoriale actuale, dar şi din perspectiva rezultatelor reformei administrației publice. Cooperarea unităților administrativ-teritoriale implică asumare și responsabilitate, legalitate şi viziune pentru a realiza în comun cele mai importante sarcini şi a presta servicii publice de înaltă calitate, eficiente şi accesibile pentru fiecare cetăţean”, a afirmat Igor Cristal.

Menționăm că la 22 septembrie a fost înregistrată prima Asociație de Dezvoltare Intercomunitară „Bazinul Nârnova”, înființată în scopul organizării, finanțării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităților administrativ-teritoriale din bazinul râului Nârnova.

Totodată, expertul Igor Cristal a relevat că acest eveniment va asigura focusarea atenției opiniei publice și a factorilor interesați asupra mecanismului de cooperare intercomunitară și va facilita identificarea problemelor care trebuie soluționate în continuare. „O provocare este faptul că la constituirea ADI-urilor urmează să fie identificate cel puțin 6-7 persoane care vor dori să își asume responsabilitatea să activeze profesionist pe principii de voluntariat în consiliile de administrare și comisiile de cenzori (fără a fi remunerate). Poate este cazul de identificat niște resurse pentru a motiva acești oameni, astfel ca acest mecanism de cooperare intercomunitară să nu rămână doar pe hârtie sau la nivelul declarațiilor de constituire. De asemenea, credem că este oportună precizarea în lege a faptului că ADI-urile ar putea presta și servicii publice în regim de putere publică și care anume ar putea fi acordate prin mandat special de către consiliile locale.” Igor Cristal a atras atenția și asupra faptului că este importantă cooperarea și în materie de asigurare cu apă și canalizare, fiind cunoscută situația precară în domeniu, în special în spațiul rural, în contextul provocărilor de schimbare progresivă a factorilor climatici care vor spori costurile de asigurare cu servicii de calitate.

Veaceslav Bulat, manager de proiect al PNUD-Moldova, a relatat că sunt necesare resurse financiare importante pentru a asigura nu doar constituirea asociației, ci și pentru dotarea acestora cu bunuri și infrastructură, specialiști profesioniști și experți în materie de gestionare a proiectelor. „Altfel, există temeri că aceste resurse vor fi limitate, fapt ce ar putea pereclita rezultatele scontate.”

Reprezentanții partenerilor de dezvoltare au apreciat faptul că s-a legiferat și în Republica Moldova mecanismul de cooperare intercomunitară și au comunicat că în țările Uniunii Europene deja există tradiții formate în materie de cooperare intercomunitară și asociații constituite din câteva sute de unități administrativ-teritoriale, iar odată cu mecanismul legal respectiv, urmează a fi apreciate și alocate fondurile necesare pentru buna lor funcționare.

Reprezentantul Cancelariei de Stat Ion Prisăcaru, a specificat că urmează a se interveni normativ, după caz, în mecanismul existent pentru îmbunătățire, inclusiv reieșind din constatările Conferinței.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă