Nume
Parola
Vizualizări: 951
Asistență esențială în creșterea veniturilor bugetelor locale, cu sprijinul USAID
Chișinău, 14 Septembrie 2023 — Astăzi, Programul Comunitatea Mea a continuat activitățile de asistență, acordată primăriilor partenere în domeniul bugetar, cu un seminar important în domeniul creșterii veniturilor în bugetele locale. Acest atelier a reprezentat un exemplu al eforturilor constante ale programului de a sprijini autoritățile publice locale (APL) din Moldova în dezvoltarea competentelor bugetare.

Seminarul a abordat subiecte esențiale legate de administrarea eficientă a taxelor și impozitelor locale în contextul elaborării proiectelor de buget pentru anul 2024. Reprezentanții primăriilor partenere au avut oportunitatea de a se familiariza cu politicile directe și indirecte de creștere a veniturilor locale, structura veniturilor bugetelor unităților administrativ-teritoriale (UAT), tipurile de taxe și impozite locale, precum și competențele APL în administrarea acestora. Informațiile și recomandările practice furnizate în cadrul seminarului au fost gândite pentru a ajuta APL-urile să elaboreze proiecte de buget mai robuste și mai eficiente.

Doamna Olga Golban, Secretara de Stat a Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, la deschiderea evenimentului, a salutat interesul activ manifestat de specialiștii APL față de oportunitățile de învățare oferite de program, în scopul de a-și crește nivelul de profesionalism. Referindu-se la resursele proprii ale APL, care trebuie să fie valorificate în paralel cu investițiile, doamna Golban a subliniat importanța evaluării corecte și gestionării eficiente a bazei fiscale locale, realizării analizei de impact pentru taxele și impozitele aplicate la nivel local, precum și a consultării comunităților pentru a asigura transparența în procesul de gestionare a acestor venituri.

De asemenea, doamna Golban a menționat importanța determinării nivelului corect pentru taxele și impozitele locale - o temă relevantă în contextul atelierului. Un nivel corect ar trebui să fie "rațional și acceptabil, inclusiv pentru mediul de afaceri, pentru a atrage cât mai mulți agenți economici în localitate și, astfel, a contribui la consolidarea și dezvoltarea socio-economică a comunității, la crearea de noi locuri de muncă, ceea ce va fi perceput de cetățeni ca o investiție în prosperitatea și viitorul localității lor". (red.)

O valoare deosebită pentru participanți au avut intervențiile primarilor din satul Feștelița, domnul Nicolae Tudoreanu, și orașul Sîngera, domnul Valeriu Popa, care au împărtășit cu colegii bunele practici ce îi ajută să crească veniturile proprii. Datorită experienței bogate a oaspeților invitați, participanții au primit recomandări practice, bazate pe cazuri reale și verificate în timp.

Atelierul de astăzi a reprezentat o sesiune anuală de inițiere a asistenței tehnice continue oferite în acest domeniu, în cadrul căreia Programul Comunitatea Mea monitorizează și acordă susținere în revizuirea politicii fiscale de către APL-urile partenere, inclusiv prin recomandări cu privire la ajustarea impozitelor și taxelor locale și diversificarea surselor de venit disponibile. Aceste măsuri sunt esențiale pentru creșterea veniturilor proprii în bugetele locale și, pe această cale, la dezvoltarea comunităților din Moldova.

Programul Comunitatea Mea reafirmă angajamentul său ferm de a sprijini autoritățile locale din Moldova în dezvoltarea competentelor lor bugetare și în promovarea transparenței și eficienței în gestionarea resurselor publice la nivel local.
---
**Despre Programul Comunitatea Mea**
Despre organizator: Programul Comunitatea Mea este un program de opt ani (2018-2026), finanțat de USAID și implementat de organizația internațională IREX, care are ca scop consolidarea capacitaților autorităților publice locale din Moldova pentru a gestiona mai eficient resursele si a dezvolta comunitățile in mod sustenabil. Programul se concentrează pe dezvoltarea instituțională, îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea transparenței și responsabilității, precum și pe promovarea implicării cetățenilor în procesele de luare a deciziilor la nivel local. În prezent, programul colaborează cu 123 de primării din Republica Moldova. Din 2018, programul a oferit sprijin pentru peste 90 de comunități și 1,47 milioane de cetățeni. Valoarea totală a investițiilor USAID în programul Comunitatea mea în cei 8 ani de implementare va constitui 35,5 milioane de dolari SUA.

Pentru mai multe informații despre program, vizitați pagina de Facebook @Programul Comunitatea Mea.