Nume
Parola
Vizualizări: 1533
Termen extins: ADDI anunță concurs de angajare în cadrul proiectului "Furnizarea unui răspuns umanitar multisectorial pentru refugiații ucraineni și gospodăriile vulnerabile din Republica Moldova"
Căușeni, 21 Iulie 2023
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) anunță concurs de angajare în cadrul proiectului "Furnizarea unui răspuns umanitar multisectorial pentru refugiații ucraineni și gospodăriile vulnerabile din Republica Moldova", implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin departamentul de Protecție Civilă și Ajutor Umanitar.

Scopul anunțului: Identificarea unei companii responsabile de livrarea sesiunilor de suport psihologic și suport în situații de criză, inclusiv pentru persoanele afectate de războiul din Ucraina.

Perioada contractului de prestări servicii: 3 luni cu posibilitatea de prelungire, în dependență de performanța obținută în decursul a celor 3 luni.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE:
•    Organizarea și livrarea a, cel puțin, 30 Sesiuni de consiliere în situații de criză pentru cel puțin 50 beneficiari unici din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă;
•    Organizarea și livrarea a, cel puțin, 50 Sesiuni de Suport Psihologic pentru cel puțin 50 beneficiari unici din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă;

LIVRABILE:
Datele Registrului de consultanță;
Imagini confirmative;
Raport narativ (însoțit de anexe confirmative).


LISTA DOCUMENTELOR NECESARE A FI PREZENTATE DE CĂTRE CANDIDAȚI:
•    CV-ul/portofoliul companiei;
•    Acte confirmative privind calificarea în domeniu vizat;
•    Metodologi/planul de intervenție;
•    Oferta financiară in MDL.

CUM DEPUNEȚI SOLICITAREA:
Candidații interesați vor expedia dosarul la adresa de e-mail: ao.ddi.md@gmail.com. Termenul limită: 28 Iulie 2023.

Solicitanții vor fi invitați la interviuri în mod continuu. Procesul de depunere a solicitărilor ar putea fi oprit mai devreme dacă va fi identificat un candidat potrivit înainte de termenul limită de depunere.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu.
Persoana de contact: Rodica Sîrbu, tel: 068844471, e-mail: ao.ddi.md@gmail.com.

ADDI este o organizație non-guvernamentală care oferă un mediu echitabil și non-discriminator de angajare. ADDI are o politică de protecție a copiilor și toți angajații sunt obligați să semneze și să respecte această prevedere.

Angajații ADDI trebuie să respecte Codul de conduită și politicile de angajare. ADDI reprezintă un Angajator care oferă șanse egale de angajare și iau în considerare toți candidații pe baza meritelor, fără a ține cont de rasă, sex, culoare, origine națională, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă.

Prin expedierea CV-ului și a altor documente la linkul menționat mai sus, candidatul își dă implicit acordul ca datele sale personale care apar în CV și în aceste documente să fie deținute și procesate de ADDI exclusiv în vederea analizării aptitudinii candidatului pentru postul respectiv. Candidatul poate revoca acest consimțământ în orice moment prin trimiterea unei notificări. Vă rugăm să vă abțineți de la includerea oricăror date cu caracter personal speciale, a căror procesare, în conformitate cu legislația aplicabilă, necesită consimțământul expres în scris al persoanei vizate de aceste date.