Nume
Parola
Vizualizări: 1904
Centrul Educațional ReCreativ angajează Facilitator pentru spațiu prietenos copilului
Căușeni, 26 Iunie 2023 — People in Need (PIN) activează în Moldova din 2003, oferind sprijin pentru dezvoltare populației locale în trei domenii de interes: agricultură și economie, protecție și incluziune socială, precum și capacitarea și implicarea societății civile. După ce, în luna februarie, conflictul din Ucraina s-a intensificat și a dus la strămutarea de persoane în țările vecine, PIN a început să ofere asistență umanitară axată pe protecție și transferuri de numerar către populația gazdă.

Întrucât a început noul an de studii și există o nevoie tot mai mare de facilități educaționale atât în rândul refugiaților, cât și al comunității gazdă, People in Need Moldova în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) organizează o intervenție de Educație în Situații de Urgență și Protecția Copilului ca răspuns la această cerere.

Împreună, ei înființează un Centru de învățare digitală  pentru a sprijini refugiații să urmeze educația online și un Spațiu Prietenos Copiilor  pentru a oferi activități de învățare și de agrement după orele de școală atât copiilor refugiați, cât și celor din comunitatea gazdă.


Data de începere: Iulie 2023
Data de încheiere: Decembrie 2023 (cu posibilitate de prelungire)
Locul de lucru: orașul Căușeni
Orele de lucru:    Luni – Vineri 08:17:00 sau Luni – Vineri 08:15:00 (Jumătate de normă)

Termenii de Referință sunt în fișierul atașat.

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

Activând sub supravegherea directă a managerului de proiect, Facilitatorul Spațiului Prietenos Copiilor (CFS) va oferi activități de învățare social-emoțională (SEL) și activități recreative pentru copiii din Căușeni, urmând un curriculum structurat prestabilit.

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE:

•    Să fie responsabil de implementarea programului de învățare social-emoțională în conformitate cu planul de acțiune convenit;
•    Să desfășoare și să supravegheze activități și jocuri adaptate copiilor de diferite vârste, sexe și abilități, la ora convenită;
•    Să asigure o atmosferă sigură și prietenoasă copiilor în cadrul CFS și să faciliteze conștientizarea și sensibilizarea comunităților;
•    Să efectueze o evaluare vizuală zilnică a copiilor și să raporteze cazurile suspecte de abuz sau suferință;
•    Să se asigure că copiii se simt confortabil, în siguranță și respectați;
•    Să încurajeze participarea și contribuția tuturor copiilor;
•    Să înregistreze zilnic prezența copiilor și să raporteze săptămânal coordonatorului de proiect;
•    Să stabilească un sistem de rotație pentru a promova schimbul de echipamente și jocuri între copii;
•    Să se asigure că toate jocurile și echipamentele sunt contabilizate și sortate în siguranță la sfârșitul zilei;
•    Să faciliteze comunicarea și dialogul permanent cu părinții. Organizarea ședințelor de informare și motivare. 
•    Să înțeleagă și să respecte principiile CFS și codurile de conduită stabilite, politicile de protecție a copiilor și alte orientări relevante;
•    Alte sarcini, la cererea echipelor PIN sau ADDI.

CERINȚE ȘI CALIFICĂRI:

•    Studii superioare în domeniul Științe ale educației sau domenii conexe;
•    Cel puțin 2 ani de experiență în prestarea serviciilor de formare, activități de training în domeniul Științe ale educației sau domenii conexe;
•    Experiența anterioară în domeniul de sprijin psihosocial va fi considerată un avantaj;
•    Experiența anterioară în lucrul cu copiii cu nevoi speciale va fi considerată un avantaj;
•    Răbdare. Abilitatea de a controla clase mari (obligatoriu);
•    Cunoașterea fluentă a limbilor română, rusă și/sau ucraineană;
•    Abilități excelente de organizare și coordonare; capacitatea de a stabili priorități și de a comunica eficient;
•    Abilități de lucru în echipă și gestionarea echipelor în procesul de training.
•    Abilități avansate de utilizare a calculatorului;
•    Flexibilitate și abordări inovative în aplicarea strategiilor de formare/instruire;

Ce oferim noi?

•    Salariu competitiv și mediu de lucru prietenos;
•    Spațiu de lucru nou, dotat cu echipamente și dispozitive de ultimă generație;
•    Oportunitatea de a lucra cu un curriculum de învățare recunoscut la nivel internațional;
•    Sprijin permanent din partea personalului de program din cadrul organizațiilor locale și internaționale;
•    Contribuirea la dezvoltarea copiilor care provin din comunități afectate de crize.

*Important: Toți facilitatorii CFS vor beneficia de instruire din partea experților PIN cu privire la modul de lucru cu curriculum SEL al Comitetului Internațional de Salvare.

Cum depuneți solicitarea:

Candidații interesați trebuie să expedieze CV-urile și scrisorile de intenție la următoarea adresă de e-mail ao.ddi.md@gmail.com.  

Termenul limită pentru depunerea solicitării: 30 Iunie 2023. Solicitanții vor fi invitați la interviuri în mod continuu. Procesul de depunere a solicitărilor ar putea fi oprit mai devreme dacă va fi identificat un candidat potrivit înainte de termenul limită de depunere.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu.

Toți angajații PIN și partenerii trebuie să respecte Codul de conduită și politicile de angajare. PIN și ADDI reprezintă un Angajator care oferă șanse egale de angajare. PIN și ADDI iau în considerare toți candidații pe baza meritelor, fără a ține cont de rasă, sex, culoare, origine națională, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut de veteran sau handicap.
 
Prin expedierea CV-ului și a altor documente la linkul menționat mai sus, candidatul își dă implicit acordul ca datele sale personale care apar în CV și în aceste documente să fie deținute și procesate de PIN exclusiv în vederea analizării aptitudinii candidatului pentru postul respectiv și să păstreze aceste date în fișierele sale pentru o perioadă de timp rezonabilă, în conformitate cu Politica PIN de protecție a datelor.

Candidatul poate revoca acest consimțământ în orice moment prin trimiterea unei notificări. Vă rugăm să vă abțineți de la includerea oricăror date cu caracter personal speciale, a căror procesare, în conformitate cu legislația aplicabilă, necesită consimțământul expres în scris al persoanei vizate de aceste date.