Nume
Parola
Vizualizări: 1884
ADDI anunță concurs pentru postul vacant de Facilitator evenimente tematice (part-time)
Căușeni, 19 Mai 2023 — Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) anunță concurs pentru postul vacant de Facilitator evenimente tematice (part-time).

Scopul postului: Titularul postului va avea ca principala atribuție implicarea directă în organizarea activităților tematice din cadrul proiectului “Furnizarea unui răspuns umanitar multisectorial pentru refugiații ucraineni și gospodăriile vulnerabile din Republica Moldova”.

Perioada de angajare este de 5 luni cu posibilitatea de prelungire, în dependență de performanța obținută în decursul a celor 5 luni.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE:

Organizarea a 50 evenimente tematice, asigurarea tuturor aspectelor logistice:
•    10 ateliere de terapie prin arta;
•    10 evenimente social-culturale;
•    10 ateliere gastronomice;
•    10 ateliere/activități outdoor;
•    5 evenimente de instruire;
•    5 evenimente de camping/pescuit;
•    Alte responsabilităţi relevante.
 
RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE:

•    Elaborarea calendarului de evenimente și implementarea acestora;
•    Elaborarea conceptului fiecărui eveniment organizat;
•    Stabilirea programului și logistica evenimentelor;
•    Contactarea telefonică, în scris și pe e-mail, după caz, a
•    Beneficiarilor (refugiați ucraineni) în vederea informării despre evenimentele organizate;
•    Asigurarea bunei desfășurări a fiecărui eveniment;
•    Crearea parteneriatelor pe termen lung în concordanță cu obiectivele și strategiile setate;
•    Gestionarea corectă a bugetului de eveniment;
•    Monitorizarea funcționării campaniilor de promovare și propuneri de îmbunătățire a acestora;
•    Identificarea de noi oportunități pentru promovarea companiei și a evenimentelor pe care aceasta le organizează;
•    Promovarea evenimentelor pe platformele online și offline;
•    Monitorizarea paginii de FB: crearea evenimentelor, promovarea lor, postări pre-eveniment și post-eveniment.

CERINȚE MINIME:

•    Studii superioare în domenii socio-umane, economie, limbi străine;
•    Cunoașterea obligatorie a limbilor română și rusă;
•    Abilități excelente de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc.
•    Experiență în marketing și în organizare de evenimente;
•    Experiența de organizare a evenimentelor pentru refugiați ucraineni;
•    Experiență de lucru cu organizații internaționale;
•    Cunoașterea și aplicarea principiilor umanitare;
•    Experiență relevantă de lucru în cadrul unui ONG va constitui un avantaj.

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI:

•    abilităţi excelente de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane; rezistentă la stres, responsabilitate și punctualitate;
•    abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși;
•    integritate și discreţie profesională;

LOCUL DE MUNCĂ: or. Căușeni;

CE OFERIM NOI?


•    Salariu competitiv și mediu de lucru prietenos;
•    Spațiu de lucru nou, dotat cu echipamente și dispozitive de ultimă generație;
•    Sprijin permanent din partea personalului de program din cadrul organizațiilor locale și internaționale;

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE A FI PREZENTATE DE CĂTRE CANDIDAȚI:

•    CV-ul actualizat;
•    Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) în această poziție;
•     Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele etc.;

CUM DEPUNEȚI SOLICITAREA:

Candidații interesați vor expedia dosarul  și scrisoarea de intenție la adresa de e-mail: ao.ddi.md@gmail.com. Termenul limită: 24 mai 2023.

Solicitanții vor fi invitați la interviuri în mod continuu. Procesul de depunere a solicitărilor ar putea fi oprit mai devreme dacă va fi identificat un candidat potrivit înainte de termenul limită de depunere.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu.

Persoana de contact:
Rodica Sîrbu, tel: 068844471, e-mail: ao.ddi.md@gmail.com

ADDI este o organizație non-guvernamentală care oferă un mediu echitabil și non-discriminator de angajare. ADDI are o politică de protecție a copiilor și toți angajații sunt obligați să semneze și să respecte această prevedere.

Angajații ADDI trebuie să respecte Codul de conduită și politicile de angajare. ADDI reprezintă un Angajator care oferă șanse egale de angajare și iau în considerare toți candidații pe baza meritelor, fără a ține cont de rasă, sex, culoare, origine națională, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă.

Prin expedierea CV-ului și a altor documente la linkul menționat mai sus, candidatul își dă implicit acordul ca datele sale personale care apar în CV și în aceste documente să fie deținute și procesate de ADDI exclusiv în vederea analizării aptitudinii candidatului pentru postul respectiv. Candidatul poate revoca acest consimțământ în orice moment prin trimiterea unei notificări. Vă rugăm să vă abțineți de la includerea oricăror date cu caracter personal speciale, a căror procesare, în conformitate cu legislația aplicabilă, necesită consimțământul expres în scris al persoanei vizate de aceste date.