Nume
Parola
Vizualizări: 1854
ADDI anunță concurs pentru postul vacant de Asistent/ă de proiecte (part-time)
Căușeni, 19 Mai 2023 — Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) anunță concurs pentru postul vacant de Asistent/ă de proiecte (part-time).

Scopul postului: Titularul postului va avea ca principala atribuție implicarea directă în implementarea activităților din cadrul proiectelor sub ghidarea managerului de proiect.

Perioada de angajare este de 6 luni cu posibilitatea de prelungire, în dependență de performanța obținută în decursul a celor 6 luni.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE:


•    Asistarea echipei în realizarea activităţilor de proiect;
•    Asistarea managerului în sarcinile administrative ale proiectului;
•    Participarea la ședințele echipei de proiect;
•    Organizarea logistică a seminarelor, vizitelor de studiu, atelierelor de lucru, şedinţelor de evaluare, meselor rotunde, elaborarea proiectelor etc.;
•    Colectarea și păstrarea datelor, informației legate de proiect pentru documentare, clarificare, informare și raportare;
•    Elaborarea, redactarea și expedierea scrisorilor, mesajelor către  parteneri, instituții;
•    Participare la crearea şi evaluarea procedurilor de lucru;
•    Solicitarea şi selectarea ofertelor pentru prestarea serviciilor în cadrul proiectului (tipografii, birotică, alimentaţie, servicii etc.);
•    Întocmirea rapoartelor de activitate la solicitarea managerului;
•    Colaborare cu instituţiile, organizaţiile partenere, voluntari;
•    Alte responsabilităţi relevante.

CERINȚE MINIME:


•    Studii superioare în domenii socio-umane, economie, limbi străine;
•    Cunoașterea obligatorie a limbilor română, engleză și rusă;
•    Experiența de lucru în proiecte constituie un avantaj;
•    Experiență relevantă de lucru în cadrul unui ONG va constitui un avantaj.

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI:


•    cunoașterea excelentă a limbii române (inclusiv deprinderi excelente de scriere); cunoașterea la nivel înalt a limbilor engleză şi rusă;
•    abilități avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), cunoştinţe de bază de design;
•    abilităţi excelente de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane; rezistentă la stres, responsabilitate și punctualitate;
•    abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși;
•    integritate și discreţie profesională.

LOCUL DE MUNCĂ:
or. Căușeni (inclusiv de la distanță);

CE OFERIM NOI?


•    Salariu competitiv și mediu de lucru prietenos;
•    Spațiu de lucru nou, dotat cu echipamente și dispozitive de ultimă generație;
•    Sprijin permanent din partea personalului de program din cadrul organizațiilor locale și internaționale;

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE A FI PREZENTATE DE CĂTRE CANDIDAȚI:

•    CV-ul actualizat;
•    Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) în această poziție; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele etc.;

CUM DEPUNEȚI SOLICITAREA:

Candidații interesați vor expedia dosarul  și scrisoarea de intenție la adresa de e-mail: ao.ddi.md@gmail.com. Termenul limită: 24 mai 2023.

Solicitanții vor fi invitați la interviuri în mod continuu. Procesul de depunere a solicitărilor ar putea fi oprit mai devreme dacă va fi identificat un candidat potrivit înainte de termenul limită de depunere.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu.

Persoana de contact: Rodica Sîrbu, tel: 068844471, e-mail: ao.ddi.md@gmail.com

ADDI este o organizație non-guvernamentală care oferă un mediu echitabil și non-discriminator de angajare. ADDI are o politică de protecție a copiilor și toți angajații sunt obligați să semneze și să respecte această prevedere.

Angajații ADDI trebuie să respecte Codul de conduită și politicile de angajare. ADDI reprezintă un Angajator care oferă șanse egale de angajare și iau în considerare toți candidații pe baza meritelor, fără a ține cont de rasă, sex, culoare, origine națională, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă.

Prin expedierea CV-ului și a altor documente la linkul menționat mai sus, candidatul își dă implicit acordul ca datele sale personale care apar în CV și în aceste documente să fie deținute și procesate de ADDI exclusiv în vederea analizării aptitudinii candidatului pentru postul respectiv. Candidatul poate revoca acest consimțământ în orice moment prin trimiterea unei notificări. Vă rugăm să vă abțineți de la includerea oricăror date cu caracter personal speciale, a căror procesare, în conformitate cu legislația aplicabilă, necesită consimțământul expres în scris al persoanei vizate de aceste date.