Nume
Parola
Vizualizări: 2047
Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea concursului de angajare pentru funcția de Expert în domeniul Mediului, Social, Sănătății și Siguranței
Ialoveni, 21 Februarie 2023 — Funcție vacantă: Expert în domeniul Mediului, Social, Sănătății și Siguranței.

(candidatul va fi angajat în cadrul Unității de implementare agenția de execuție a proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală,, prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea actelor depuse, îndeplinirea criteriilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Scopul general al funcției:

Monitorizarea impactului asupra mediului.
Asigurarea respectării standardelor de mediu.
Coordonarea activităților în timpul implementării proiectului în conformitate cu cerințele legale de mediu.
Completarea raportului de impact asupra mediului.
Obținerea avizelor sau consultărilor cu serviciile și instituțiile relevante.
Condiții de participare:

Cetățean al Republicii Moldova
Angajarea în funcţie în bază de concurs
Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat
Competenţe şi calificări:

Studii superioare în științe de mediu, inginerie de mediu sau științe naturale;
Cel puţin 2 ani de experienţă în misiuni de evaluare a mediului și management de mediu;
Cunoașterea legislației Republicii Moldova pentru protecția mediului și a politicilor de mediu;
Experiență în reglementările operaționale de sănătate și securitate în timpul lucrărilor de construcție;
Experiența anterioară în proiecte va fi considerată un avantaj;
Experiența demonstrată pentru susținerea, consilierea și/sau colaborarea cu instituțiile publice privind garanțiile de mediu/dezvoltarea durabilă etc. va fi considerată un avantaj.
Bune abilități interpersonale și de comunicare;
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
Copia buletinului de identitate;
Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute;
Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.
Date de contact:

Tel./fax: (268) 2 26 92
E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md
Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
Data limită până când poate fi depus dosarul este 15 martie 2023.