Nume
Parola
Vizualizări: 1987
Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea concursului de angajare pentru funcția de Inginer în Unitatea de Implementare a proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”
Ialoveni, 21 Februarie 2023 — Funcție vacantă: INGINER

(candidatul va fi angajat în cadrul Unității de implementare agenția de execuție a proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală,, prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea actelor depuse, îndeplinirea criteriilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Scopul general al funcției:

Oferă asistență în implementarea și monitorizarea proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală"KFW.
Este responsabil de activitățile programului de monitorizare a proiectului;
Participă la toate aspectele legate de dezvoltarea și implementarea activităților proiectului;
Participă la efectuarea unei game complete de servicii consultative, de consultanță, de monitorizare, de colectare a informației întru realizarea eficientă a procesului de monitorizare;
Monitorizează procesului de elaborare a proiectului tehnic;
Menține planul de implementare a proiectului prin monitorizarea progresului proiectului, coordonarea activităților și rezolvarea problemelor;
Este responsabil de întocmirea rapoartelor periodice privind activitățile, orarul și starea financiară a tuturor componentelor proiectului într-un format de raportare standard în conformitate cu cerințele finanțatorului;
Condiții de participare:

Cetățean al Republicii Moldova
Angajarea în funcţie în bază de concurs
Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat
Capacităţi de analiză și responsabilitate
Abilități excelente de planificare și organizare
Competenţe şi calificări:

Studii superioare în inginerie, în domeniul formării prețurilor lucrărilor de construcții;
Cel puţin 2 ani de experienţă în misiuni de implementare a proiectelor cu finanțare externă;
Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
Copia buletinului de identitate;
Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute;
Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.
Date de contact:

Tel./fax: (268) 2 26 92
E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md
Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
Data limită până când poate fi depus dosarul este 15 martie 2023.