Nume
Parola
Vizualizări: 2264
La Bălți a avut loc o masă rotundă cu elemente de expo-târg dedicată tendințelor și provocărilor în sectorul alimentare cu apă și canalizare
Bălți, 17 Iunie 2022 — Tendințele și provocările sectorului de alimentare cu apă și canalizare din Regiunea de Dezvoltare Nord au fost analizate în cadrul unei mese rotunde cu elemente de expo-târg organizată de ADR Nord. În cadrul expo-târgului organizat de Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova au fost promovate tehnologii și soluții moderne în domenii aferente alimentării cu apă și canalizare (AAC). Masa rotundă cu elemente de expo-târg a avut caracterul unui eveniment de totalizare a proiectului „Planificare SMART în domeniul managementului apelor”, implementat de ADR Nord, în perioada septembrie 2021 – iulie 2022, în raioanele Briceni, Glodeni și Sângerei.

Masa rotundă cu elemente de expo-târg a avut loc vineri, 17 iunie 2022, la Bălți, și a reunit reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), autorități publice locale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai organizațiilor neguvernamentale din raioanele Briceni, Glodeni, Sângerei și din municipiul Bălți.

Maria Prisacari, director ADR Nord: „Regiunea de Dezvoltare Nord continuă să aibă un nivel de acces scăzut la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare. Doar 49,4% din populația regiunii are acces la sisteme de alemantare cu apă. Totodată, în sectorul AAC continuă să se ateste o lipsă a documentelor majore de politică strategică. În acest context, proiectul «Planificare SMART în domeniul managementului apelor» a urmărit crearea cadrului de planificare necesar pentru atragerea investițiilor în sectorul AAC și planificarea eficientă a resurselor pentru a asigura accesul echitabil la servicii calitative de apă și de canalizare.”

Igor Malai, șef Direcție politici de dezvoltare regională, MIDR: „În toate exercițiile pe care le-am avut pe parcursul ultimilor ani, domeniul aprovizionării cu apă și sanitație a fost unul dintre cele mai importante, având și o strategie sectorială, iar în documentele de politici este menționat că cel mai important element este aprovizionarea cu apă și canalizare. Regionalizarea serviciului public de AAC este elementul-cheie al politicii de dezvoltare a sectorului. Realizarea cu succes a acestui proces va conduce, cu siguranță, la îmbunătățirea eficienței infrastructurii și serviciilor locale de apă și canalizare.”

În cadrul evenimentului, directorul ADR Nord, Maria Prisacari, a prezentat portofoliul proiectelor de dezvoltare regională în domeniul AAC implementate de Agenție în nordul țării. Astfel, șefa ADR Nord a comunicat că, în perioada 2011-2022, din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în regiune au fost implementate 14 proiecte regionale în valoare de 427,66 de milioane de lei. De asemenea, din sursele Uniunii Europene, ADR Nord implementează, în prezent, un proiect de AAC în valoare de 58,68 de milioane de lei, iar în Documentul Unic de Program 2022-2024 sunt incluse cinci proiecte de AAC implementate în nordul țării, în valoare de 125,36 de milioane de lei.

La rândul său, directorul Filialei Bălți a CCI a RM, Galina Codița, a salutat intenția organizatorilor de a integra în cadrul acestui eveniment regional elemente de expo-târg din domeniul asigurării cu apă potabilă.

REZULTATELE PROIECTULUI

Victoria Zabolotnîi, manager de proiect la ADR Nord, a prezentat cele mai importante rezultate în urma implementării proiectului. Astfel, au fost organizate șase traininguri: trei traininguri pentru APL despre aplicarea instrumentelor inteligente în planificarea strategică; două traininguri pentru antreprenori în domeniul irigării și un training privind regionalizarea serviciilor AAC.

Totodată, 18 școli și un azil de bătrâni din raioanele Briceni, Sângerei și Glodeni au beneficiat de acces îmbunătățit la apă de calitate datorită echipamentelor de filtrare a apei. De asemenea, condițiile igienice în cele 19 instituții au fost îmbunătățite prin montarea încălzitoarelor de apă electrice instant.

În școlile care au beneficiat de echipamente de filtrare a apei, au avut loc cel puțin 15 lecții demonstrative și activități extracurriculare dedicate apei, iar ADR Nord a elaborat un material video cu titlul „Apa – sursă de viață, problemă de actualitate”. Aceste activități au contribuit la creșterea gradului de conștientizare pentru consumul durabil de apă.

În cadrul proiectului, au fost actualizate capitolele privind sectorul AAC din Strategiile socio-economice ale raioanelor Briceni, Glodeni și Sângerei, care vor asigura baza pentru identificarea ulterioară a proiectelor, planificarea, dezvoltarea și implementarea sistemelor de AAC. De asemenea, au fost create trei hărți prin utilizarea instrumentului de planificare strategică inteligentă. Hărțile sunt integrate în capitolele AAC din cadrul Strategiilor socio-economice a celor trei raioane.

IMPLICAREA EXPERȚILOR

Vladimir Ghițu, expert în planificare strategică, a prezentat capitolele sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare din Strategiile socio-economice a raioanelor Sângerei, Glodeni și Briceni, actualizate în cadrul proiectului. La rândul său, Sergiu Rusu, expert în domeniul AAC, s-a referit la provocările specifice sectorului identificate în aria de implementare a proiectului.

Liliana Belecciu, expertă în regionalizarea serviciului de AAC, a vorbit despre beneficiile regionalizării serviciilor de AAC în Republica Moldova și s-a referit la politica națională în acest domeniu. Experta a oferit exemple de bune practici în sector din nordul Republicii Moldova.

La rândul său, dr. hab., prof. cercetător Boris Boincean, directorul Institutului de cercetări pentru culturile de câmp „Selecția”, a relevat că asigurarea cu apă este baza dezvoltării durabile în țara noastră și, totodată, a abordat aspecte privind dezvoltarea rurală. În special, profesorul cercetător a vorbit despre irigare, ca procedeu tehnologic de intensificare durabilă a agriculturii în nordul Republicii Moldova, precum și despre reglementările tehnice privind pretabilitatea solului și calitatea apei subterane la irigarea terenurilor agricole.

La finalul evenimentului de totalizare, Constanța Popescu, consilier pentru managementul inovațiilor în cadrul proiectului „Sprijin acordat Guvernului Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, a felicitat echipa de implementare a proiectului pentru rezultatele obținute, care, la rândul lor, contribuie la implementarea Agendei 2030.

Proiectul „Planificare SMART în domeniul managementului apelor” este implementat de ADR Nord prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova (SDG Innovation Fund Moldova), în cadrul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

www.adrnord.md