Nume
Parola
Vizualizări: 1313
Primarii și primarele sunt familiarizați cu principiile Cartei Europene pentru egalitatea femeilor și bărbaților în viața locală
17 Iunie 2022 — La 15 iunie, pentru reprezentanții și reprezentantele a 46 administrații publice locale care au elaborat bugete și strategii sensibile la gen, a fost organizat atelierul de instruire: „Buna guvernare și principiile asigurării egalității de gen, Carta Europeană pentru egalitatea femeilor și bărbaților în viața locală.”

Anatolii Oprea, ofițer programe a Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raionale Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF și Victoria Ignat, coordonatoare de programe, Femei în liderism și Guvernare, UN Women au vorbit în deschiderea evenimentului despre importanța promovării principiilor asigurării egalității de gen la nivel local.

Participanții la eveniment au avut ocazia să afle de la Irina Luncașu, coordonatoare de proiecte din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), ce prevede Carta Europeană pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în viața locală și care sunt beneficiile aderării la ea. „Carta Europeană pentru egalitatea femeilor și bărbaților în viața locală este documentul de temelie pentru autoritățile locale și regionale din întreaga Europă, inclusiv Republica Moldova, pentru a-și asuma angajamentul întru obținerea unei egalități mai mari pentru cetățenii ce îi reprezintă. CALM este membru CEMR și pe teritoriul Republicii Moldova este desemnat responsabil pentru promovarea prevederilor acestui document în rândul APL”, a afirmat Irina Luncașu.

Experta a explicat ce conține Carta Europeană pentru egalitatea femeilor și bărbaților în viața locală, care sunt principiile ce stau la baza acestui document, direcțiile de acțiune în procesul de aderare la Cartă și a vorbit despre rolul autorităților publice locale în promovarea principiilor Cartei.

De asemenea, participanții la atelierul de instruire au aflat ce obligații își asumă semnatarii Cartei în vederea implementării acesteia, care sunt pașii ce urmează a fi întreprinși în vederea asigurării egalității de gen și alte modalități de aplicare practică la nivel comunitar a principiilor Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în viața locală.
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului „Acordarea unui sprijin extins pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale, inclusiv a primarelor membre ale Rețelei Femeilor din cadrul CALM”, implementat în perioada 1 iulie 2021-30 noiembrie 2022, de către CALM, cu suportul financiar al Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) din Moldova și finanțat de Suedia.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă