Nume
Parola
Vizualizări: 5097
ADR Nord: Concurs pentru ocuparea funcției de specialist(ă) în monitorizare și evaluare
Bălți, 2 Iunie 2021 — Funcție vacantă: Specialist(ă) în monitorizare și evaluare (1 unitate / perioadă nedeterminată)

Data-limită până când poate fi depus dosarul: 30 iunie 2021, ora 16.00.

Scopul general al funcției:

► Monitorizarea implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare;
► Monitorizarea post-implementare a proiectelor.

Specialistul / specialista în monitorizare și evaluare va fi angajat(ă) în cadrul Secției monitorizare și evaluare, desfășurat în două etape (prima etapă – selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă – interviul de angajare).

Condiții de participare:

► Cetățean(ă) al/a Republicii Moldova;
► Studii superioare în economie / drept / administrare publică sau în alte domenii relevante;
► Experiență de lucru în domeniu de cel puțin 3 ani;
► Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
► Cunoaşterea excelentă a limbii române; cunoașterea limbii engleze va reprezenta un avantaj;
► Abilități excelente de comunicare.

Sarcini și responsabilități:

► Monitorizarea implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare;
► Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională;
► Acumularea informației referitoare la procesele care au impact asupra dezvoltării regiunii;
► Crearea și menținerea bazei de date cu principalii indicatori statistici de dezvoltare și a proiectelor de dezvoltare regională;
► Pregătirea rapoartelor și analiza activității de implementare a proiectelor investiționale de dezvoltare regională;
► Pregătirea rapoartelor de activitate internă;
► Pregătirea rapoartelor de implementare a documentelor de politici;
► Prezentarea către Consiliul regional și Autoritățile naționale a rapoartelor anuale și semestriale privind implementarea documentelor de politici de dezvoltare regională;
► Crearea şi actualizarea bazei de date statistice din regiune;
► Participare la procesul de planificare strategică prin oferirea datelor actualizate pe regiune și rapoarte/recomandări pe documentele de politici existente;
► Asigurarea monitorizării indicatorilor.

Lista de referință pentru interviul de angajare:

► Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
► Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
► H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

► CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
► Copia buletinului de identitate;
► Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
► Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

► Agenția de Dezvoltare Regională Nord
► tel./fax: (231) 29682
► adresă poştală: MD-3110, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
► persoană de contact: Ludmila Grama, specialistă cadre
► e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Data-limită până când poate fi depus dosarul: 30 iunie 2021, ora 16.00.

DESCARCĂ Formularul de participare la concurs (2 pagini). Formularul completat poate fi expediat la e-mail-ul indicat mai sus.

www.adrnord.md