Nume
Parola
Vizualizări: 391
S-a încheiat Etapa I a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare din FNDR. La ADR Nord au fost depuse 37 de note conceptuale pentru proiecte de dezvoltare regională
Bălți, 25 Septembrie 2020 — Joi, 24 septembrie, s-a încheiat Etapa I a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Actualul Apel competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională a fost lansat de Ministerul, Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în data de 10 august 2020.

Astfel, în perioada 10 august - 24 septembrie a.c., autoritățile publice locale de nivelurile I și II, instituțiile publice și alte entități de drept public, precum și entitățile de drept privat (agenți economici) și organizațiile neguvernamentale din Regiunea de Dezvoltare Nord (Bălți, Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei, Soroca) au depus la sediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord 37 de note conceptuale pentru proiecte de dezvoltare regională.

Proiectele depuse în cadrul actualului Apel competitiv corespund următoarelor Programe: (1) „Competitivitate”, (2) „Dezvoltare Urbană” și (3) „Infrastructură Regională”.

Programul „Competitivitate” cuprinde următoarele domenii de intervenție: (1.1) Valorificarea infrastructurilor de afaceri; (1.2) Dezvoltarea mediului antreprenorial; (1.3) Sporirea atractivității turistice. Domeniul de intervenție disponibil pentru Apelul competitiv în cadrul Programului „Dezvoltare Urbană” este (2.3) Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice. Programul „Infrastructură Regională” conține domeniul de intervenție (3.1) Aprovizionarea cu Apă și Sanitație.

Odată cu depunerea notelor conceptuale la sediul ADR Nord, începe Etapa a II-a a Apelului competitiv. Din momentul finalizării termenului pentru depunerea notelor conceptuale, acestea vor fi evaluate, în decurs de 15 zile, de către membrii Comisiei de evaluare administrativă de pe lângă ADR Nord. Evaluarea se va face în baza criteriilor specifice domeniului de intervenție. Ulterior, vor urma mai multe etape de evaluare a notelor conceptuale prezentate. Menționăm că pentru proiectele ce vor fi aprobate de către membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord în Etapa a II-a a Apelului competitiv va fi necesară completarea Cererilor complete de finanțare. Ulterior, Cererile complete de finanțare vor fi evaluate atât la nivel regional, cât și la nivel național.

Lista proiectelor selectate în urma Apelului competitiv va fi publicată pe site-ul ADR Nord, după ce vor fi incluse, prin Hotărâre de Guvern, în Documentul Unic de Program pentru următoarea perioadă.

Amintim că, în perioada 19-26 august 2020, ADR Nord a organizat cinci sesiuni de informare pentru potențialilor aplicanți la actualul Apel competitiv din Regiunea de Dezvoltare Nord. În această perioadă, aproape 200 de reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelurile I și II, ai instituțiilor publice și ai altor entități de drept public, precum și ai entităților de drept privat (agenți economici) și ai organizațiilor neguvernamentale au fost ghidați în procesul de elaborare a notelor conceptuale pentru dezvoltarea proiectelor cu impact regional. Ulterior, în afară de sesiunile de informare, specialiștii ADR Nord din cadrul Secției management integrat al proiectelor au oferit circa 30 de consultări persoanelor interesate de Apelul competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională.

www.adrnord.md