Nume
Parola
Vizualizări: 227
ADR Centru evaluează impactul a două proiecte de dezvoltare regională implementate în raioanele Ialoveni și Hîncești
4 Septembrie 2020 — Calitatea drumurilor din Republica Moldova a constituit o problemă majoră și dezvoltarea, întreținerea și modernizarea rețelei de drumuri prin punerea în aplicare a proiectelor de reconstrucție și extindere a fost o prioritate pentru politicile de dezvoltare regională.
În cadrul activităților de evaluare a impactului proiectelor de dezvoltare regională, implementate de Agenție în perioada 2010-2012 au fost efectuate vizite în comuna Răzeni, raionul Ialoveni și în satul Bujor, raionul Hîncești, unde specialiștii Secției monitorizare și evaluare au discutat cu autoritățile publice locale și cu alte părți implicate despre măsurile privind asigurarea durabilității a două proiecte implementate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

Proiectul „Construcția capitală a porțiunii de drum de 12 km pentru 7 localități din regiunea Centru a Republicii Moldova - acces direct la magistrala de rang național”a fost elaborat și implementat în scopul dezvoltării infrastructurii de drum pentru 7 localități mici și mijlocii (Răzeni, Gangura, Mileștii Noi, Misovca, Homuteanovca, Alexandrovca, Căinari) care erau dezavantajate de lipsa căii de acces direct la autoritățile raionale, la alte localități și la piețele de desfacere a mărfurilor. Implementarea cu succes a proiectului putea impulsiona dezvoltarea situației socio-economice din localitățile partenere, marginalizate din punct de vedere economic, reducerea cheltuielilor de transport și timp pentru accesul la centrul raional, capitală și alte localități, precum și facilitarea accesului la magistrala Chișinău – Giurgiulești. Obiectivele ambițioase ale proiectului nu au fost atinse deoarece finanțarea activităților planificate nu a avut loc. Astfel proiectul s-a soldat doar cu construcția a 2,9 km de drum macadam care leagă localitățile Gangura și Mileștii Noi, pentru care au fost valorificați din FNDR 9 476,37 mii lei.
Urmare a evaluării, se recomandă solicitantului și partenerilor de colaborare identificarea posibilităților de aplicare la alte concursuri de proiecte sau solicitarea sprijinului altor finanțatori în scopul implementării acestui proiect. Proiectul, cu siguranță, este unul foarte ambițios, corespunde principiilor regionalizării iar impactul implementării cu succes ar fi unul substanțial cu efecte de lungă durată.

Scopul Proiectului ”Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mireşti (km 0+00-km3+200)”a fost îmbunătăţirea condiției drumului, care leagă două magistrale M21 Balcani-Chișinău-Leușeni-România și Chișinău-Hîncești-Leușeni-România și nemijlocit reducerea costurilor de transport rutier pentru utilizatorii acestui drum. Astfel la momentul lansării propuneriii de proiect starea drumului era dezastruoasă pe lungimea de 7 km , dintre care 3,2 km este deteriorat complet şi în timp ploios ori la topirea zăpezilor acesta era impracticabil. La prima etapă a acestui proiect sa propus reparația capitală a unei porţiuni de 1,5 km prin astuparea părţii carosabile cu beton asfaltic pe toată lungimea drumului cît şi reparaţia părţii carosabile şi a 3 podeţe.
Beneficiari direcți ai proiectului sunt 4000 de locuitori ai satului Bujor și circa 1500 de locuitori ai comunei Mirești, proprietarii de transport și utilaje din toate satele învecinate, agenții economici. Pentru implementarea acestui proiect, din sursele FNDR au fost valorificați 2 389,63 mii lei. În rezultatul implementării proiectului locuitorii satului Bujor și satelor din regiune beneficiază de drumul renovat, a crescut siguranța circulației rutiere și pietonale, a fost facilitat accesul la piața de desfacere a producției pentru producătorii de bunuri din regiune. Un alt aspect benefic este diminuarea vibrației terenului de sub casele situate pe adiacentul drumului. Prin construcția podețelor a fost diminuat pericolul inundațiilor. De asemenea a fost imbunătățită situația ecologică și aspectul satului prin sădirea a 300 de arbori și arbuști pe fîșia de protecție a drumului.
Scopul principal al acestui exercițiu de evaluare a impactului este aprecierea eficienței, eficacității, impactului, durabilității și relevanței proiectelor în contextul atingerii obiectivelor și a rezultatelor scontate stabilite.
Astfel, a fost încheiat procesul vizitelor în teren, iar echipa de evaluare urmează să elaboreze rapoarte de monitorizare și evaluare a impactului și durabilității fiecărui proiect inspectat, care va conține concluzii și recomandări de care se va ține cont în procesul de implementare a unor proiecte regionale similare.