Nume
Parola
Vizualizări: 594
Ședința directorilor ADR pe marginea raportului de evaluare a proiectului „Planificarea regională și portofoliul de proiecte pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud”
Bălți, 15 Iulie 2020 — Directorii agențiilor de dezvoltare regională (ADR) din țară s-au întrunit miercuri, 15 iulie, în cadrul unei ședințe on-line în cadrul căreia au discutat pe marginea raportului de evaluare a proiectului „Planificarea regională și portofoliul de proiecte pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud”, implementat de GIZ Moldova în perioada anilor 2013-2017 și evaluat recent.

Participanții la întrunirea on-line au abordat în cadrul discuțiilor principalele aspecte-cheie privind cooperarea ADR-urilor cu autoritățile publice locale (APL) de nivelurile I și II și și cu GIZ Moldova, Uniunea Europeană și alți parteneri externi. În mod special, a fost menționată implicarea participativă a partenerilor în procesul de elaborare a Programelor regionale sectoriale (PRS) și de selectare a proiectelor viabile, precum și în procesele de planificare la nivelul regiunilor și de implementare a proiectelor.

În context, directorul ADR Nord, Maria Prisacari, s-a referit la beneficiile obținute în urma implementării proiectelor de asigurare a accesului sporit al cetățenilor din nordul republicii la servicii publice de calitate. Potrivit șefei ADR Nord, proiectul de planificare regională finanțat de UE a contribuit la îmbunătățirea cooperării dintre ADR Nord, autorități publice locale și Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord, precum și la consolidarea capacităților operatorilor regionali și regionalizarea serviciilor.

Managerii instituțiilor de dezvoltare au susținut, între altele, continuarea implementării proiectelor elaborate și sporirea asistenței financiare, stabilirea condițiilor clare privind selectarea și implementarea proiectelor, care să nu fie modificate pe parcurs, armonizarea legislației în domeniul gestionării apelor cu normele UE, formarea continuă a capacităților de implementare a proiectelor pentru APL etc.

În cadrul discuțiilor au fost trasate noi perspective pentru devoltarea regională: accent mai puternic pe dezvoltarea economică (suport pentru ÎMM); dezvoltarea polilor urbani de creștere socio-economică în regiuni; armonizarea priorităților și finanțarea proiectelor de dezvoltare regională între fondurile naționale - divizarea domeniilor de intervenție și cooperarea; abordarea integrată în procesul de dezvoltare regională.

În cadrul proiectului „Planificare regională și portofoliul de proiecte pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud, Republica Moldova”, implementat de GIZ Moldova în perioada anilor 2013-2017, la nivel regional au fost create grupuri de lucru sectoriale, care au elaborat Programe regionale sectoriale (PRS) în domeniile Alimentare cu apă și canalizare (AAC), Managementul deșeurilor solide (MDS), Eficiență energetică (EE), Drumuri regionale și locale (DRL) și au identificat concepte de proiecte viabile, dezvoltate ulterior în proiecte. Unele dintre aceste proiecte, incluse în Planul Operațional Regional 2017-2020, se află, în prezent, în proces de implementare. Pentru altele au fost elaborate studii de fezabilitate și se identifică posibilități de finanțare.

Din PRS AAC, ADR Nord a preluat și implementează în prezent trei proiecte de alimentare cu apă și sanitație, finanțate din sursele Uniunii Europene. Este vorba de proiectele de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în municipiul Edineț și în orașele Fălești și Drochia, în cadrul cărora sunt desfășurate în prezent proceduri de evaluare a licitațiilor privind achiziționarea lucrărilor de construcții-montaj și de supraveghere tehnică a lucrărilor. Totodată, UE a finanțat elaborarea documentației tehnice pentru un proiect de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în raionul Râșcani.

Proiectele de AAS din Regiunea de Dezvoltare Nord menționate sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

www.adrnord.md