Nume
Parola
Vizualizări: 197
Propunerile CALM se regăsesc printre recomandările Comitetului Regiunilor UE pentru viitorul Parteneriatului Estic!
18 Iunie 2020 — Prin intermediul Conferinței Permanente pentru țările Parteneriatului Estic CORLEAP, Comitetului Regiunilor UE a aprobat poziția și recomandările sale pentru conducerile statelor membre UE și țărilor din Parteneriatul Estic. Recomandările au fost elaborate în ajunul Conferinței liderilor țărilor UE-Parteneriatul Estic care este preconizată să se desfășoare în perioada 18-19 iunie, curent.

Obiectivul principal al CORLEAP este susținerea democrației locale și a bunei guvernări, atât în țările Parteneriatului Estic, cât și în țările UE și oferă un cadru instituțional pentru cooperare și schimb de bune practici în dezvoltarea teritorială și descentralizare între membrii Comitetului Regiunilor (CoR) al UE și reprezentanții autorităților locale și regionale din țările partenere.

În recomandări, în mod special se menționează că "autoritățile locale au un rol esențial în promovarea Parteneriatului Estic. Acestea continuă să aibă un rol important în construcția politicilor Parteneriatului Estic și au nevoie de suport suplimentar pentru a li se permite să dezvolte acest obiectiv. Multe dintre rezultatele esențiale ale Parteneriatului Estic sunt bazate pe realizările și eforturile susținute la nivel local, ceea ce ar trebui să fie recunoscut în concluziile Summitului".

Congresul Autorităților Locale din Moldova a contribuit la elaborarea acestui document prin mai multe propuneri aprobate și agreate de toți membrii. Iată câteva dintre propunerile CALM care se regăsesc printre recomandările Comitetului Regiunilor UE:

"CORLEAP RECONFIRMĂ că cea mai eficientă modalitate de acordare a asistenței care conduce direct la dezvoltarea economică și socială și este resimțiră de populație sunt investiții în infrastructură locală și națională pentru proiecte - cheie în comunități și regiuni (în domeniile de aprovizionare cu apă, deșeuri solide, eficiență energetică, educație, infrastructură socială și economică). Unor astfel de proiecte ar trebui să le fie oferită o atenție deosebită în următoarele programe transforntaliere și bilaterale ale Uniunii Europene.

ATRAGE ATENȚIA la problema co-finanțării proiectelor și programelor - o povară semnificativă, în special pentru comunitățile mici și vulnerabile. Cel mai des, această co-finanțarea înlătură aceste comunități de la participarea în programele de dezvoltare ale Uniunii Europene. Este de menționat că astfel de comunități formează 90-95% din toate autoritățile locale din țările Partneriatului Estic și reprezintă majoritatea populației. Chiar și pentru comunități mai mari, co-finanțarea este o provocare semnificativă, deoarece resursele financiare la îndemâna autorităților locale din regiune sunt extrem de mici, majoritatea bugetelor locale fiind formate din cheltuielile curente. Astfel, problema cofinanțării și a condițiilor inegale generate de aceasta afectează nu doar la autoritățile locale mici, ci și autoritățile locale mai mari în raport cu autoritățile centrale (de la care niciodată nu se solicită cofinanțare). Este nevoie de o soluție urgentă, echitabilă și nediscriminatorie în abordarea problemelor de cofinanțare la nivel local, național și internațional.

PUNCTEAZĂ că în perioada de criză post-pandemică, dezvoltarea economică locală, prin atragerea investițiilor străine va deveni deosebit de importantă, inclusiv prin facilitarea și aplicarea garanțiilor, prin intermediu Planului European de investiții externe pentru țările din vecinătate. Uniunea Europeană și țările membre sunt invitate să ofere la maximum resursele disponibile și mecanisme de încurajare a investițiilor private și instituționale în proiecte de interes bilateral în țările partenere care ar contribui la dezvoltarea lor economică locală și regională. "

Menționăm ca la 16 iunie, în cadrul unui webinar organizat de PLATFORMA privind viitorul Parteneriatului Estic, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a reiterat importanța (pentru Republica Moldova, dar și pentru toate țările Parteneriatului Estic) includerii Descentralizării și Democrației locale în calitate de criterii de bază în cadrul negocierilor cu autoritățile naționale ale acestor state.

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă