Nume
Parola
Vizualizări: 307
Proiectul „MĂ IMPLIC" și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) au semnat un Memorandum de cooperare!
30 Aprilie 2020 — În vederea aplicării principiilor enunțate în Carta europeană a autonomiei locale și a altor angajamente asumate de Republica Moldova ce vizează democrația locală și descentralizarea, în temeiul Recomandărilor Congresului Autorităților Locale și Regionale ale Consiliului Europei (Recomandarea 436 (2019)) cu privire la democrația locală și regională în Republica Moldova, Proiectul privind implicarea civică în guvernanța locală „MA IMPLIC" și Congresul Autorităților Locale din Moldova s-au alăturat pentru a-și coordona eforturile în scopul îmbunătățirii capacităților autorităților locale, pentru a contribui la asigurarea unui mediu care să permită o dezvoltare locală durabilă, furnizarea serviciilor mai eficiente, dar și reprezentarea intereselor administrației publice locale în dialogul cu autoritățile naționale. În acest sens, la 29 aprilie curent, directorul executiv al CALM Viorel Furdui și liderul de echipă al proiectului „MA IMPLIC" Alfredas Zabieta au semnat un Memorandum de cooperare pentru a pune în aplicare inițiativele comune ce vizează îmbunătățirea guvernanței locale în Republica Moldova.

Proiectul privind implicarea civică în guvernanța locală „MA IMPLIC" (perioada 2019-2023), implementat de Skat Consulting Ltd., susținut financiar de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, are ca scop asigurarea populației rurale din R. Moldova a accesului echitabil la servicii publice de calitate. „MA IMPLIC" este proiectul-pilot al domeniului guvernanței locale în cadrul Strategiei de Cooperare Elvețiană pentru Moldova 2018-2021, care va pune un accent sporit pe sprijinirea autorităților publice locale în furnizarea de servicii publice de bună calitate și la prețuri accesibile, dar și pe susținerea locală, în special rurală (populația și societatea civilă). La nivel local, Proiectul „MA IMPLIC" va sprijini circa 30 de autorități publice rurale / grupuri de autorități publice locale să gestioneze furnizarea de servicii într-un mod participativ, eficient, inclusiv și durabil. La nivel național, Proiectul va susține îmbunătățirea mediului politic, juridic și financiar pentru furnizarea serviciilor publice locale de calitate și reforma descentralizării.

CALM este o organizație non-guvernamentală și non-profit, fără afiliere politică, care reprezintă unitățile administrativ-teritoriale înregistrate în condițiile legii ca orașe (municipalități ) și sate/comune (peste 800 de autorități publice locale) în dialogul cu guvernul central.

Memorandumul semnat de CALM și „MĂ IMPLIC" are ca obiectiv contribuția la îmbunătățirea furnizării de servicii la nivel local, promovarea guvernanței locale durabile în țară, a principiilor bunei guvernări, a dialogului politic și a procesului de elaborare a politicilor în domeniul furnizării serviciilor comunale, dar și a reformei descentralizării.

Părțile se angajează să ofere sprijin reciproc în domenii precum:

- asistență pentru dezvoltarea organizațională a CALM;

- activități de advocacy și dialog privind politicile în domeniul serviciilor comunale;

- consolidarea capacităților și instrumentelor CALM de furnizare a expertizei, instruire, asistență tehnică, consultanță și alte servicii de sprijin autorităților publice locale și furnizorilor de servicii comunale;

- diseminarea bunelor practici și a informațiilor care decurg din alte activități implementate de Proiectul „MA IMPLIC".

Totodată, activitățile din cadrul proiectului vor urmări consultarea, implicarea și participarea continuă și reprezentativă a Consiliului CALM și a membrilor săi în toate fazele (planificare, implementare, monitorizare și evaluare).

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă