Nume
Parola
Vizualizări: 244
CALM-omagiat! Istoria recentă a autorităților locale sau 10 ani de luptă pentru o descentralizare și autonomie locală reală cuprinși între paginile cărții CALM!
30 Aprilie 2020 — Stimați prieteni ai Congresului Autorităților Locale din Moldova! Vă anunțăm cu bucurie că după o muncă titanică de câțiva ani a văzut lumina tiparului cartea „CALM 2010-2020, pentru o descentralizare și autonomie locală reală", în care sunt prezentate realizările Dvs pe parcursul ultimului deceniu, din momentul creării CALM! Ne-am dorit ca în această monografie să se regăsească toți cei care au contribuit la consolidarea autorităților locale din Republica Moldova sub egida CALM! Volumul impunător al muncii și al cărții (663 de pagini) ne-a făcut să constatăm o dată în plus că asociația autorităților locale din RM are foarte mulți prieteni nu doar în toate regiunile, dar și peste hotarele statului nostru.

Primari din satele și orașele noastre, dar și mulți prieteni de peste hotare au pus umărul pentru ca autoritățile noastre locale să aibă mai multă autonomie, mai multe posibilități de a crea condiții decente de trai pentru cetățenii noștri.

Credem că anume datorită acestor oameni minunați, care au ieșit în față în vremuri cu puțină democrație sau chiar în lipsa acesteia, cărora nu le-a fost frică să spună cu voce tare că și comunitățile locale din Republica Moldova, toate satele și orașele acestui stat merită să aibă viitor și să-și poată păstra copii acasă, CALM-ul a devenit o fortăreață de neînvins.

În primul capitol este prezentat contextul în care a apărut CALM-ul, cum a decurs procesul de dezvoltare instituțională a CALM, dar și ce acțiuni au fost întreprinse pentru a promova drepturile și interesele APL pe plan intern și extern.

În al doilea capitol regăsim luările de poziții ale unor reprezentanți ai APL în momente în care fragila autonomie locală era în pericol. Pe lângă grija pentru democrația locală și drepturile APL, descoperim că mulți aleși locali au talent și în arta scrisului dar, cred că cel mai important, au curaj să facă publice îngrijorările ce îi frământă sau nedreptățile cu care se confruntă în relațiile cu autoritățile centrale.

Discursurile ținute de către reprezentanții APL la tribune importante din RM, dar și din multe țări europene sunt prezentate în cadrul capitolului III.

Prin intermediul capitolului IV, intitulat „Interviuri", ne-am propus să vă arătăm cum gândesc dar și ce acțiuni întreprind unii dintre primarii noștri pentru a-și dezvolta localitățile, chiar și în condițiile unor bugete austere.

Declarațiile, propunerile și documentele de poziție ale CALM elaborate în momente de răscruce, dar și atunci când autoritățile centrale încercau să centralizeze și mai mult sistemul de administrare și să priveze autoritățile publice locale de puținele pârghii pe care le au le regăsim în capitolul V și VI.

Capitolul VII, intitulat „Evenimente care ne-au marcat", prezintă în fotografii momente pe care le-am trăit împreună și de care ne vom aminti adesea cu emoții. Protestul primarilor în fața clădirii Guvernului de Ziua Autonomiei Locale (1 februarie 2013), flash-mobul delegației CALM la Consiliul Europei pentru susținerea adoptării Legii Finanțelor Publice Locale (Strasbourg, 2013); primarii noștri la Consiliul Europei (2012-2020); vizitele de studiu în România, Croația, Franța,Letonia, Norvegia, Austria, etc, dar și în multe localități de-ale noastre ne-au întărit capacitățile și ne-au deschis noi orizonturi.

Așadar, am încercat să selectăm cele mai importante inițiative, interviuri, editoriale, discursuri, dar și declarații de rezonanță, propuneri și documente de poziție ale CALM care, într-un fel sau altul, au reușit să schimbe mentalități și să convingă că autoritățile locale au și drepturi,nu doar obligații, că toți oamenii, indiferent de comunitatea în care trăiesc, trebuie să se bucure de aceleași drepturi și de aceleași condiții. În această monografie am încercat să vă prezentăm mai multe evenimente ce vor rămâne în istoria CALM, dar și a Republicii Moldova, ca parte a procesului de consolidarea autonomiei și a democrației locale.

Credem că istoria celor zece ani de la crearea CALM reprezintă o dovadă a luptei noastre pentru democrație și pentru drepturile colectivităților locale. Prin materiale selectate ne-am propus să vă prezentăm evenimente și Oameni care au făcut ca autoritățile centrale ale statului să cedeze câte puțin din pârghiile care ar trebui să aparțină APL. Știm că mai este mult de făcut dar exemplul unității noastre ne demonstrează că se poate.

Sperăm că în scurt timp vom avea bucuria revederii și vom putea să vă dăruim această carte Dvs, celor care sunteți eroii noștri și ai acestei cărți. Până atunci, vă invităm să răsfoiți virtual, să vă regăsiți în ea, să vă reamintiți sau să descoperiți cum au fost acești zece ani pentru comunitățile locale și liderii acestora! Ne dorim ca realizările Dvs pe care le-am prezentat în cartea CALM 2010-2020 să vă dea forțe în aceste vremuri grele și să vă întărească convingerea că împreună vom reuși și de acum încolo. La mulți ani, autonomie locală! La mulți ani, CALM! Istoria noastră continuă...

Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM

Versiunea electronica a cărții poate fi accesată la următorul link:
http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=6124

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă