Nume
Parola
Vizualizări: 928
MADRM a organizat în Regiunea de Dezvoltare Nord dezbateri publice pe marginea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural
Bălți, 16 Iulie 2019 — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în colaborare cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a organizat marți, 16 iulie a.c., la Bălți, dezbaterilor publice regionale pe marginea proiectului HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR).

La eveniment au participat autorități publice locale de nivelurile I și II, precum și reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile interesați de subiectul acordării subvențiilor. Invitația la dezbateri a fost trimisă publicului-țintă din următoarele unități administrativ-teritoriale: municipiul Bălți, raioanele Glodeni, Râșcani, Fălești, Drochia, Sângerei, Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni, Florești, Soroca, Șoldănești, Rezina și Telenești.

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Dorin Andros, a precizat că scopul Regulamentului este de a stabili măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, renovarea și dezvoltarea localităților rurale și diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în mediul rural.

Actul normativ prevede subvenționarea în avans a trei noi măsuri de sprijin pe segmentul dezvoltării rurale din FNDAMR:

1. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale;
2. Renovarea și dezvoltarea localității rurale;
3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole.

Pentru fiecare dintre măsurile menționate, alocația financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de până la 5%, ce reprezintă cca 45 milioane de lei, în conformitate cu sursele alocate Fondului, în Legea bugetului de stat pentru anul 2019.

Informând publicul despre Regulamentul cu privire la acordarea subvențiilor din FNDAMR, șefa Direcției politici și programe de dezvoltare rurală a MADRM, Galina Petrachi, s-a referit în mod special la condițiile generale de acordare a subvenției. În context, potențialii beneficiari au fost informați că un proiect eligibil se implementează într-o localitate rurală, iar perioada implementării nu va depăși 24 de luni. Totodată, contribuția financiară a solicitantului va constitui 20% din valoarea investiției eligibile în cazul APL și 50% pentru agenții economici. De asemenea, funcționara MADRM a mai informat că valoarea subvenției va constitui 80% din valoarea proiectului eligibil, iar costul total al proiectului eligibil nu va depăși suma de 3 milioane de lei (măsura 1 și 2). În cazul măsurii 3, valoarea subvenției va constitui 50% din valoarea proiectului eligibil, iar costul total al proiectului eligibil nu va depăși suma de 1 milion de lei. Proiectele investiționale nu pot fi supuse dublei finanțări, iar beneficiarii proiectelor urmează să asigure durabilitatea lor pe parcursul a 5 ani după finalizarea acestora.

Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din FNDAMR poate fi consultat aici: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6459.

www.adrnord.md