Nume
Parola
Vizualizări: 2603
OBSERVAŢIILE COPIILOR DIN MOLDOVA PRIVIND RESPECTAREA PROPRIILOR DREPTURI SUNT CITATE DE „EUROMONITOR”
Chişinău, 17 Februarie 2009 — Observaţiile copiilor din Moldova formulate în cadrul iniţiativei de monitorizare a propriilor drepturi sunt citate în ediţia cu numărul 4 (13) a publicaţiei trimestriale „EUROMONITOR”, lansată de Adept şi Expert-Grup. „Dreptul la protecţie împotriva violenţei şi neglijenţei continuă să fie încălcat în şcolile din Republica Moldova. Prezenţa violenţei verbale şi fizice în şcoli, inclusiv şi din partea învăţătorilor, a fost sesizată de Centrul pentru Informare şi Documentare pentru Drepturile Copiilor într-un raport de monitorizare, efectuat de un Grup de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului”, notează „EUROMONITOR”. Constatările Grupului de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului sunt consemnate în raportul de evaluare a progresului în perioada octombrie-decembrie 2008 şi pot fi accesate la adresa http://expert-grup.org/docs/19/euromonitor-rom_13.pdf. Publicaţia este editată de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic EXPERT-GRUP, având drept scop monitorizarea independentă şi obiectivă a procesului de implementare a reformelor iniţiate conform Planului de Acţiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova. Ediţia precedentă a EUROMONITOR-ului, pentru iulie-septembrie 2008, prezintă concluziile Primului Raport despre Respectarea în Republica Moldova a Convenţiei privind Drepturile Copilului, elaborat de către copii în cadrul Centrul de Informare şi Documentare pentru Drepturile Copilului în Moldova: „Cele mai încălcate drepturi ale copilului sunt cele la un mediu familial favorabil, la educaţie, la intimitate, dreptul de a nu fi agresat, dreptul la exprimare şi dreptul la odihnă”.