Nume
Parola
Vizualizări: 1047
Știre post eveniment - MASA ROTUNDĂ DE LANSARE PROIECT
Bălți, 26 Aprilie 2019 — La 24 aprilie 2019, in oraşul Făleşti, s-a desfăşurat Masa Rotundă de lansare a proiectului „ACCES – Asistenţă pentru Cunoștințe, Competenţe, Antreprenoriat şi Succes”, implementat de Asociația ”Caroma Nord”.

Proiectul are ca obiectiv formarea competenţelor antreprenoriale pentru 60 de tineri din raionul Fălești. De asemenea, proiectul își propune realizarea unei strategii raionale pentru dezvoltarea antreprenoriatului social și crearea unei întreprinderi sociale în comuna Ciolacul Nou, care va crea cel puțin 6 locuri noi de muncă pentru persoanele cu necesități speciale.

La deschiderea lucrărilor evenimentului, cu cuvânt de salut şi susţinere a venit doamna Victoria Neaga - Manager proiecte Delegația Uniunii Europene la Chișinău şi doamna Daniela Leahu, Director de proiect Fundația Soros-Moldova. La aceste eveniment important am avut şi susţinerea locală din partea domnului Roman Radu, vicepreședintele al Consiliului Raional (https://www.tvn.md/ro/video-proiect-inovativ-in-raionul-falesti-in-sprijinul-persoanelor-cu-nevoi-speciale.html).

Prin prezentarea sa, managerul de proiect, Constantin Curca, a adus clarificări despre implementarea proiectului, perioada de derulare, grupul țintă vizat, despre rezultatele așteptate, subliniind faptul, că dorința de a oferi tinerilor activități de calitate, reprezintă motivația implicării într-un astfel de proiect ambițios și provocator.

Doamna Emilia Ciobanu, Șefa Direcției Asistență Socială, a făcut o incursiune a serviciilor sociale create și susținute de Consiliul Raional Fălești, punând accent pe constrângerile și provocările care există la moment pentru dezvoltarea durabilă a lor.

Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 50 de persoane, reprezentanți ai autorităților co-beneficiare din r. Fălești, organizații finanțatoare, organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, alături de parteneri media, parteneri sociali, tineri și alți cetățeni interesați de domeniul politicilor publice sociale.

“În următoarea perioadă de 16 luni, Asociația ”Caroma Nord” împreună cu autoritățile publice de nivelul I și II – Primării locale, Consiliul Raional – va elabora împreună politici publice, strategii și planuri de acțiune locale, care să vină în susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului social și să contribuie la procesul de incluziune socială a categoriilor defavorizate, în special a tinerilor, astfel încât toți cei interesați să aibă instrumente concrete și într-adevăr să beneficieze de servicii de calitate”, a declarat Rodica Frecăuțanu, Director Executiv AO ”Caroma Nord”.

Proiectul „ACCES – Asistenţă pentru Cunoștințe, Competenţe, Antreprenoriat şi Succes” este implementat de AO ”Caroma Nord” din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.