Nume
Parola
Vizualizări: 677
Concurs de selectare a comunităților pentru Programul Comunitatea Mea
24 Aprilie 2019 — Concurs de selectare a comunităților pentru Programul Comunitatea Mea

I. Informații Generale
Programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID și implementat de IREX Moldova, anunță runda a doua de selectare a comunităților din Republica Moldova care vor deveni partenere ale programului în 2019. Scopul programului este de a consolida capacitățile autorităților publice locale, în efortul lor de a asigura o guvernare eficientă, transparentă și responsabilă față de necesitățile cetățenilor.

Pe parcursul derulării programul, comunitățile vor fi implicate în diverse activități ce vor stimula îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor publice, implica societatea civilă în activitatea primăriei și crește veniturile locale prin implementarea practicilor moderne de management financiar.

De asemenea, APL-urile care vor demonstra un angajament sporit față de guvernarea deschisă și responsabilă, vor fi invitate să aplice pentru suport în planificarea și implementarea proiectelor comunitare de infrastructură. Proiectele ce urmează a fi finanțate se vor încadra în două categorii majore: proiecte comunitare și inter-municipale cu implicarea a 3-5 comunități.

II. Procesul și termenul de aplicare
Formularul de calificare poate fi completat în limbile română sau rusă și trebuie depus doar în format electronic la adresa officeCM@irex.org,indicând subiectul ”formular aplicare CM <numele localității>” (aplicația scanată nu va depăși 2 MB). Formularele pot fi descărcate de aici: http://bit.ly/FacebookAnunt

Termenul limită de depunere a formularelor este - 20 mai 2019, orele 12:00. Nu vor fi acceptate formulare care vor fi depuse după expirarea termenului.

Pentru mai multe informații despre procesul de selectare a noilor comunități, va invităm să ne contactați prin e-mail la officeCM@irex.org.

III. Criteriile de eligibilitate a comunităților
Comunitățile care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate vor fi selectate pentru a adera la program în 2019:

- Numărul populației: min. 2000 locuitori (conform datelor oficiale la data de 01 01 2019). Localitățile cu o populație mai mică de 2000 de locuitori vor putea fi considerate eligibile în condițiile în care vor aplica în parteneriat cu localitățile vecine, cu care au un Acord de Cooperare Intercomunitară, iar populația totală va depăși 5000 de locuitori. În acest caz, completarea formularului se va baza pe informații "agregate și integrate" pentru localitățile partenere, demonstrând potențialul de cooperare intercomunitară precum și faptul că intervenția Programului Comunitatea Mea va aduce beneficii "întregii regiuni", dar nu va fi fragmentată pentru fiecare localitate;

- Primarul și comunitatea care aplică, dau dovadă de interes activ în transformarea localității lor și sunt pregătiți să servească drept exemplu de schimbare pentru alte APL-uri;

- Numărul de cetățeni care vor beneficia din suportul acordat de program, precum și impactul potențial economic și social (îmbunătățirea calității serviciilor și diversificarea acestora, dezvoltarea economiei locale);

- Formularul de aplicare include propuneri/proiecte care vizează creșterea veniturilor proprii, are asigurate surse de finanțare altele decât grantul oferit (contribuție proprie) și poate mobiliza resurse suplimentare de finanțare;

- Formularul de aplicare include propuneri/proiecte care au potențial de a crea sinergie cu alte proiecte USAID sau alți donatori;

- APL-ul are capacitatea de a utiliza asistența tehnică pentru implementarea schimbărilor în prestarea serviciilor publice și gestionarea proiectul de infrastructură;
APL demonstrează disponibilitate și potențial de a coopera cu alte APL-uri în implementarea proiectelor de cooperare intercomunitară în vederea extinderii serviciile publice și replicarea aceastei experiențe.

Termenul limită de depunere a formularelor este - 20 mai 2019, orele 12:00.

Mai multe detalii despre Programul USAID Comunitatea Mea și tipul de asistență oferit sunt accesibile pe pagina de Facebook – Programul Comunitatea Mea.