Nume
Parola
Vizualizări: 2072
FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ ANGAJEAZĂ CONDUCĂTOR AUTO/CURIER
Chisinau, 14 Mai 2018 — Poziția: CONDUCĂTOR AUTO/CURIER
Program de lucru: de la  9:00 la 18:00
Supervizor: Director Finanțe și Administrare
Locație: Chișinău, Republica Moldova
Încadrare în serviciu (preliminar, negociabil): 1 iunie 2018.

Despre Fundația Est-Europeană

Fundația Est-Europeană (FEE) a fost înregistrată la 3 noiembrie 2009 la Ministerul Justiției al Republicii Moldova și este succesoarea Fundaţiei Eurasia (FE) în Moldova. Noua organizație continuă activitatea Fundaţiei Eurasia, care din anul 1994 a contribuit la promovarea democraţiei, drepturilor omului, economiei de piață şi a sprijinit dezvoltarea societății civile, mass-media și transparența activității administrației publice din țară.
 
Descrierea sumară a poziției

Angajatul raportează direct Directorului Financiar și Administrare și va fi  responsabil de transportarea angajaților și oaspeților Fundației pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotare. 
 
Responsabilități
În calitate de conducător auto:
Prezentarea la serviciu la ora fixată în program, odihnit, în ținută corespunzătoare și respectarea programului stabilit; 
Cunoașterea și respectarea prevederilor legale cu privire la circulația pe drumurile publice, în trafic intern și internațional; 
Neadmiterea conducerii autovehiculului în stare de ebrietate sau obosit; 
Efectuarea constantă și corectă a întreținerii zilnice a autovehiculului;
Asigurarea alimentării mașinii cu combustibil;
Înștiințarea imediată a administrației Fundației de defecțiunile tehnice care apar la autovehicul pe care îl conduce;
Asigurarea reviziei tehnice periodice a autovehiculului, inclusiv cea obligatorie. Înștiințarea în timp rezonabil în avans despre obligația Fundației de a achita taxa de drum și asigurarea obligatorie a autovehiculului;
Completarea zilnică a foii de parcurs eliberate pe autovehicul, cât și raportarea lunară pe combustibilul consumat;
Asigurarea zilnică a curățeniei autovehiculului;
Desfășurarea activității în așa fel, încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât și pe celelalte persoane transportate în autovehicul; 
 
În calitate de curier:
Expedierea scrisorilor de serviciu la oficiile poștale naționale;
Expedierea documentelor de diversă la natură conform cerințelor indicate de către angajații Fundației. Păstrarea confidențialității conținutului documentelor primite; 
 
Calificări
Studii: medii liceale, școala profesională profil auto, deținător al permisului de conducere categoria B.
Experiență în domeniu: minim 2 ani într-un post similar
Starea de sănătate din punct de vedere fizic si psihic: bună, fără contraindicații pentru conducerea de autovehicule.
 
Altele: 
- Cunoașterea limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze este considerat un avantaj. 
- Abilități de a lucra independent fără supraveghere și ghidare permanentă.
 
Procedura de aplicare:
Candidații interesați trebuie să depună următoarele documente: 
1. Curriculum Vitae (CV);
2. Datele de contact (email, nr. de telefon, organizația) la trei persoane de referință și relația de lucru pe care o are sau a avut-o cu aceste persoane; 
 
Setul de documente de aplicare trebuie să fie expediat prin email la: concurs@eef.md cu textul „Conducător Auto” în subiectul mesajului, până la data de 27 mai 2018, inclusiv.
 
Fundația Est-Europeană oferă oportunități egale la angajare, fără deosebire pe criterii de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.