Nume
Parola
Vizualizări: 1367
Concurs pentru ocuparea funcției de manager de oficiu în cadrul ADR Nord
Bălți, 6 Decembrie 2017 — Funcție vacantă: manager de oficiu

Scopul general al funcției: Oferirea serviciilor superioare de secretariat, cancelarie şi sprijin administrativ directorului ADR Nord, personalului şi Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord pentru a asigura că serviciile sunt furnizate eficient.

Managerul de oficiu va fi angajat în cadrul Secției administrative. Concursul va fi desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Condiții de participare:

► Cetățean(ă) al/a Republicii Moldova
► Studii superioare în ştiinţe sociale, juridice sau alte ştiinţe conexe;
► Experienţa anterioară într-o poziţie similară este binevenită;
► Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor Microsoft;
► Cunoaşterea excelentă a limbii române; cunoașterea limbilor engleză și/sau rusă va fi un avantaj;
► Abilități excelente de comunicare și manageriale.

Sarcini și responsabilități:

► Asigurarea unor servicii de asistenţă în birou pentru a asigura eficienţa şi eficacitatea în cadrul ADR;
► Receptarea, direcţionarea şi reproducerea apelurilor telefonice şi mesajelor fax;
► Menţinerea sistemului general de evidenţă şi înregistrarea corespondenţei;
► Asistenţă în planificarea şi pregătirea şedinţelor, conferinţelor şi apelurilor telefonice de conferinţă;
► Răspunde la solicitări publice;
► Direcţionarea publicului larg la membrul personalului corespunzător;
► Menţinerea unui inventar adecvat al materialelor de birou;
► Furnizarea serviciului de procesare a textului, suportului administrativ şi de secretariat pentru directorul ADR;
► Procesarea textuală a tuturor documentelor oficiale;
► Furnizarea unor servicii de secretariat pentru CRD;
► Organizarea şi asigurarea convocării şedinţelor CRD;
► Elaborarea, pregătirea şi prezentarea lucrărilor în cadrul şedinţelor CRD;
► Întocmirea şi semnarea proceselor-verbale în timpul şedinţelor CRD;
► Asistarea preşedintelui şi membrilor CRD în timpul dintre şedinţe;
► Asigurarea înregistrării, păstrării şi arhivării documentelor şi a altor acte ale CRD;
► Asigurarea afişării pe pagina web a ADR Nord a ordinii de zi, proceselor-verbale şi deciziilor din timpul şedinţelor, aprobate de CRD;
► Primirea şi distribuirea corespondenţei CRD;
► Efectuarea altor activităţi necesare pentru a asigura funcţionarea eficientă a CRD.

Referințe pentru interviul de angajare:

► Acte legislative: http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=502&
► Acte normative: http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=503&

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

► CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
► Copia buletinului de identitate;
► Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
► Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

► Agenția de Dezvoltare Regională Nord
► tel./fax: (231) 29682
► adresă poştală: MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
► persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre
► e-mail: jurist.adrnord@gmail.com

Data limită până când poate fi depus dosarul este 22 decembrie 2017, ora 17.00.

DESCARCĂ Formularul de participare (https://goo.gl/WFfCc5) la concurs (2 pagini). Formularul completat poate fi expediat la e-mail-ul indicat mai sus.

www.adrnord.md