Nume
Parola
Vizualizări: 5944
Lansarea vizualizare analitică interactivă a actelor de construcții eliberate în municipiul Chișinău
Chisinau, 1 Noiembrie 2017 — Pentru desfășurarea activităților de construcție, reconstrucție, modificare, demolare a clădirilor în municipiul Chișinău este necesară obținerea unor acte (autorizații, certificate) de la Administrația Publică Locală a municipiului Chișinău. Informații despre actele în construcții emise de primăria Chișinău sunt plasate pe pagina web oficială - www.chisinau.md/autorizatii.php?l=ro

În cadrul proiectului „Platformă analitică pentru vizualizarea actelor în construcții emise în municipiul Chișinău”, au fost analizate 13.061 înscrieri a actelor de construcții emise în perioada 2010 – septembrie 2017 de către primăria Chișinău. Actele în construcții emise în municipiul Chișinău constau din cinci compartimente: 1. Autorizații / Acte emise, 2. Certificate de Urbanism, 3. Autorizații de Funcționare / Schimbare a autorizațiilor, 4. Autorizații de Construcție / Desființare, 5. Construcții Autorizate. Aceste cinci seturi de date reprezintă liste separate de date. Datele respective au fost descărcate lunar, au fost prelucrate, compilate și vizualizate analitic, precum și poziționate pe hartă. Seturile de date au fost plasate on-line pe pagina www.openmd.info și pot fi descărcate în format Excel sau CSV.
Cele 32 vizualizări disponibile pe platforma analitică permit explorarea interactivă a datelor, la selectarea numitor parametri, celelalte vizualizări din compartimentul respectiv se ajustează automat parametrilor selectați. Astfel, cei interesați se pot „adânci” în explorarea datelor pe anumite categorii, pot identifica anumite tendințe și riscuri, în funcție de domeniul său de interes public.
În două din cele cinci compartimente nu se mai publică date noi. În compartimentul 1. Autorizații / Acte emise nu se mai publică date din luna mai 2017, iar în compartimentul 5. Construcții Autorizate nu se mai publică date din luna septembrie 2012.

Alte informații de ordin general:
• Compartimentul 1. Autorizații / Acte emise conține 4.212 înscrieri, cele mai multe acte fiind eliberate în anii 2011 – 2012. Cele mai multe acte au fost eliberate Direcției Generală Locativ-Comunale și Amenajare (79), Orange Moldova (47) și Direcției Construcții Capitale (33). Cele mai indicate adrese au fost str. Bucovinei (53 acte) și strada Ciocîrliei (29 acte).
• Compartimentul 2. Certificate de Urbanism conține 5.918 înscrieri, iar datele nu includ rubrica Beneficiar. La rubrica Destinații ale Certificatelor emise cel mai des a fost indicat Stabilirea regimului urban (peste 1.500 cazuri), urmat de Certificat de demolare (peste 500 cazuri). Cele mai indicate adrese au fost str. Bucovinei (44 acte) și strada Columna (35 acte).
• Compartimentul 3. Autorizații de Funcționare / Schimbare a autorizațiilor conține 471 înscrieri, începând cu luna iulie 2013, iar datele nu includ rubrica Beneficiar.
• Compartimentul 4. Autorizații de Construcție / Desființare conține 2.024 înscrieri, începând cu luna iulie 2013, iar datele nu includ rubrica Beneficiar. Cele mai multe acte au fost eliberate în luna august 2017 – 195 acte. Cele mai indicate adrese au fost str. Columna 190 (12 acte) și bd. Dacia 80/3 (8 acte).
• Compartimentul 5. Construcții Autorizate conține 436 înscrieri, din perioada februarie 2010 – septembrie 2012. Cele mai multe construcții autorizate aparțin Orange Moldova (24 procese verbale), Moldcell SA (14) și Direcției Generală Locativ-Comunale și Amenajare (9).

De asemenea, a fost creată o hartă interactivă a amplasării actelor în construcții. La poziționare sau click pe careva punct de pe hartă, se afișează toate detaliile referitoare la actul respectiv.

În cadrul evenimentului a fost lansat un concurs de premii pentru jurnaliști și cetățeni activi, care vor reuși să extragă și publice istorii din datele respective.

Lansarea a avut loc în cadrul proiectului „Platformă analitică pentru vizualizarea actelor în construcții emise în municipiul Chișinău”. Grantul individual a fost oferit de către Fundația PONTIS din Slovacia.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Platforma OpenMD.info – www.openmd.info
Valeriu Ciorbă, Expert date, +373 79557559, openmd.info@gmail.com
Victor Koroli, +373 69252453, vkoroli@gmail.com