Nume
Parola

Fă-ți cont de companie/organizație pentru a-ți crește prezența în presă și mediul online

  • 10 746 comunicate de presă
  • 136 instituţii/companii înscrise
  • 328 jurnalişti înscrişi
  • 471 utilizatori înscrişi
Vizualizări: 570
10 Mai 2021 — Primarul orașului Ștefan Vodă Vladislav Cociu a menționat pentru calm.md că problemele ce au determinat popoarele să se unească în cadrul Uniunii Europene au fost cele de ordin economic, dar și necesitatea revitalizării după cel de-al doilea Război Mondial.
Vizualizări: 450
10 Mai 2021 — Aleșii locali din Republica Moldova sunt cei mai fideli parteneri ai Uniunii Europene. Autoritățile locale de la noi au învățat de la colegii lor din UE ce înseamnă democrație locală, cunosc care este impactul programelor de asistență oferite de UE și muncesc pentru ca și în comunitățile noastre să existe condiții asemeni celor din țările dezvoltate.

Vizualizări: 957
Bălți, 7 Mai 2021 — #ZiuaEuropei2021

Dragi prieteni,
Stimați parteneri din Uniunea Europeană,


Sunt zece ani de când celebrăm Ziua Europei în Regiunea de Dezvoltare Nord. Începând cu anul 2011, Agenția de Dezvoltare Regională Nord organizează această frumoasă sărbătoare în regiunea noastră cu suportul partenerilor.
Vizualizări: 983
7 Mai 2021 — În contextul marcării Zilei Europei, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui vorbește despre semnificația acestei Zile, inclusiv pentru comunitățile locale din Republica Moldova, despre democrația și autonomia locală – valori incontestabile ale Uniunii Europene, dar și despre rolul UE în democratizarea și dezvoltarea statului nostru.

Care este semnificația Zilei Europei pe care o celebrăm la 9 mai?
Vizualizări: 1011
6 Mai 2021 — În contextul Zilei Europei, primarul orașului Rezina Simion Tatarov afirmă că Delegația UE la Chișinău este cel mai fidel partener al localității sale, partener care promovează libertățile fundamentale ale omului, bunăstarea și, poate cel mai important, solidaritatea. „Orice bună colaborare are la bază solidaritatea dintre popoarele care locuiesc în această comunitate europeană, iar noi suntem membri ai acestei comunități și trebuie să conștientizăm că locul nostru este în UE”, constată Simion Tatarov.
Vizualizări: 673
6 Mai 2021 — Primarul de Cruzești, municipiul Chișinău Violeta Crudu a fost membru al Delegației Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei în perioada 2015-2019. A reprezentat Consiliul Europei în cadrul nenumăratelor monitorizări ale alegerilor locale din țările-membre ale CoE.
Vizualizări: 715
Chișinău, 6 Mai 2021 — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și compania franceză SEURECA au semnat un contract de consultanță pentru elaborarea studiului de fezabilitate și de impact pentru Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Soroca.

Studiul de fezabilitate va fi elaborat cu scopul de a oferi o analiză complexă a situației privind starea sistemelor de canalizare, sanitația și gestionarea apelor uzate în municipiul Soroca.
Vizualizări: 241
Chișinău, 6 Mai 2021 — Oportunitățile pe care proiectul „Parteneriate pentru Liderismul Femeilor și Buna Guvernare” le deschide pentru organizațiile societății civile și pentru femeile din Republica Moldova s-au aflat, alături de alte câteva proiecte finanțate de Uniunea Europeană, în prim-planul discuției online „EU Talks. Uniunea Europeană și statele sale membre sprijină organizațiile societății civile din Republica Moldova”, găzduită într-un eveniment LIVE de EUROPE CAFÉ – Centrul de Informare al Uniunii Europene la Chișinău.
Vizualizări: 424
30 Aprilie 2021 — Foaia de parcurs revizuită privind democrația locală și regională a fost semnată la 15 aprilie de către președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) Leendert Verbeek și secretarul general al Guvernului Republicii Moldova Liliana Iaconi. Documentul care a fost consultat cu Guvernul și CALM reprezintă o continuitate logică a primei Foi de parcurs din 2016, fiind întocmită ca urmare a procesului de post-monitorizare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei.
Vizualizări: 421
Ialoveni, 30 Aprilie 2021 — Membrii și membrele Platformei de dialog dintre organizațiile societății civile și administrația publică locală din raionul Ialoveni s-au reunit, la 29 aprilie 2021, într-o ședință online pentru a discuta concluziile și recomandările recentului Raport de audit al politicilor publice locale din Ialoveni și a trasa pașii următori în activitatea Platformei.

Această Platformă de dialog a organizațiilor societății civile și administrației pulblice locale din raionul Ialoveni a fost creată, în debutul anului 2021, în cadrul proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).