Nume
Parola
Vizualizări: 8935
A fost prezentat mecanismul de control parlamentar în procesul de integrare europeană
18 Mai 2016 — Pe 18 mai 2016 a fost discutat un mecanism de control parlamentar, care va coordona eforturile tuturor instituțiilor în procesul de integrare europeană. Atelierul de lucru a fost organizat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Uniunea Europeană, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea democrației în Moldova prin suport parlamentar și electoral”, finanţat de Guvernul Suediei. La eveniment au participat deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai Parlamentului European, experți internaționali, reprezentanți ai societății civile şi partenerilor de dezvoltare.

Astfel, Legislativul, care este o expresie a voinței populare, va verifica toate proiectele de legi din perspectiva euroconformității. În consecință, se urmărește promovarea unor politici publice care vor crea un cadru legal pentru activitățile economice, sociale și culturale în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.

În acest sens, participanții la dezbateri au salutat instituirea Consiliului parlamentar pentru integrare europeană, ca un prim pas pentru asigurarea controlului parlamentar pe această dimensiune. Valentina Buliga, președinta Comisiei parlamentare pentru politică externă și integrare europeană, a subliniat că în premieră președinții tuturor comisiilor parlamentare, coordonați de președintele Parlamentului, vor lucra împreună pentru a verifica toate proiectele de legi înregistrate în Parlament din perspectiva conformității cu normele europene.

La rândul său, Andi Cristea, membru al Parlamentului European, președinte al Delegației la Comisia parlamentară de Asociere UE-Moldova, a declarat că toți parlamentarii europeni prezenți la atelierul de lucru vin din țări care au trecut prin procese lungi de armonizare, iar succesul pe această cale este asigurat de conjugarea eforturilor tuturor instituțiilor pentru promovarea reformelor care să răspundă așteptărilor oamenilor.

Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Signe Burgstaller, a spus că UE așteaptă o implementare accelerată a Acordului de Asociere și că Republica Moldova va beneficia de susținerea țării sale în acest proces. Excelența Sa a mai subliniat importanța implementării legilor adoptate și monitorizarea de Parlament a procesului.

Despre suportul pentru dezvoltarea capacității legislative și de control al Parlamentului a vorbit și Narine Sahakyan, reprezentantă permanentă adjunctă a PNUD Moldova.

Participanții la atelierul de lucru au făcut schimb de experiență și viziuni asupra importanței controlului parlamentar în procesul de integrare europeană, precum și au discutat mecanismul propus de PNUD pentru asigurarea controlului parlamentar.

Informaţie de contact

Sergiu Galiţchi, Manager de proiect, tel.: (373 22) 268 278, sergiu.galitchi@undp.org.