Nume
Parola
Vizualizări: 6188
Participarea Administratiei ZEL "BALTI" la intrunirea oficiala cu delegatia EURONEST
Balti, 15 Februarie 2013 — La 13 februarie 2013, în orașul Stărșeni a avut loc o întrunire oficială a conducerii Raionului cu delegația Adunării Parlamentare EURONEST alcătuită din cca. 30 de persoane sub conducerea Președintelui Comisiei Economie, Buget și Finanțe în Parlamentul Republicii Moldova, d-lui Veaceslav IONIȚĂ, aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Printre participanții la întrunire au fost Primarul orașului, d-na Valentina CASIAN, Administratorul principal al Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU și reprezentanții mediului de afaceri local.
Înturnirea a debutat cu un cuvânt de salut din parte președintelui raionului Strășeni, dl. Petru VOLOŞCIUC, care a oferit o scurtă informație despre situația actuală a raionului.
D-na Valentina CASIAN a descris potențialul economic și uman al orașului Strășeni și posibilitățile de dezvoltre a turismului în regiune.
În cadrul evenimentului, Administratorul principal al ZEL ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU, a realizat o prezentare succintă a Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”, teritoriul căreia în anul 2012, a fost extins cu 12 ha (o nouă subzonă) în or. Strășeni. În prezentare s-a făcut referință la avantajele regionale ale prezenței ZEL ”BĂLȚI” în or. Strășeni și planul de dezvoltare a acesteia. Totodată, a fost menționată importanța implementării acestui element modern de atragere a investițiilor străine directe, stringent necesare pentru dezvoltarea economiei raionului, crearea numărului locurilor de muncă cu salarii atractive, și nu în ultimul rând, creșterea incasărilor la bugetul local.
În finalul întrunirii, Primarul or. Strășeni, d-na Valentina CASIAN și Administratorul principal al ZEL ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU, au semnat un Acord de colaborare între Administrația ZEL ”BĂLȚI” și Primăria orașului Strășeni. Prin acest acord au fost puse bazele parteneriatului de lungă durată între APL și Administrația ZEL ”BĂLȚI”.

Zona Economică Liberă ”BĂLȚI”
www.zelb.md