Nume
Parola
Vizualizări: 9279
Notă informativă a Asociaţiei „Promo-LEX” asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la structura şi efectivul limită ale Inspectoratului General de Poliţie
19 Decembrie 2012 — NOTĂ informativă a Asociaţiei „Promo-LEX” asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la structura şi efectivul limită ale Inspectoratului General de Poliţie

1. Potrivit articolului 102 din Constituţie, Guvernul adoptă hotărîri pentru organizarea executării legilor.
Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la structura şi efectivul limită ale Inspectoratului General de Poliţie este elaborat în vederea executării proiectului de lege cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului. La momentul de faţă proiectul legii menţionate se află la examinare în Parlament şi nu are statut de lege.
Potrivit notei informative semnate de către Ministrul de Interne, care însoţeşte proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la structura şi efectivul limită ale Inspectoratului General de Poliţie, „prezentul proiect a fost elaborat în vederea executării prevederilor art.12 alin. (4) şi art.14 alin. (4) ale proiectului de lege cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.828 din 7 noiembrie 2012”.
Din acest considerent credem ca examinarea proiectului de hotărîre de Guvern în vederea executăii unui act care nu are putere juridică fiind doar un concept în sine contravine Constituţiei Republicii Moldova. Considerăm că acest proiect de hotărîre poate fi examinat şi aprobat doar după promulgarea unei noi legi cu privire la poliţie şi statutul poliţistului sau reieşind din prevederile actuale ale Legii cu privire la poliţie.

2. Potrivit pct.12 din hotărîrea de Guvern nr. 1109 din 06.12.2010 „pentru aprobarea Concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia”: „se impune necesitatea asigurării unei independenţe structurale şi funcţionale a organului de urmărire penală, prin reorganizarea lui într-un departament independent de cel al poliţiei, şi anume Departamentul urmărire penală”. Această independenţă este dictată de rigorile Legii nr.333 din 10.11.2006 „privind statutul ofiţerului de urmărire penală”.
Potrivit proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la structura şi efectivul limită a Inspectoratului General de Poliţie în componenţa Inspectoratului general de Investigaţii va intra şi Departamentul Urmărire Penală al MAI.
Din analiza acestor prevederi rezultă că Departamentul Urmărire Penală şi respectiv ofiţerii de urmărire penală se vor subordona direct Inspectoratului General de Poliţie, ce în consecinţă vine în contradicţie directă cu prevederile unei legi şi hotărîri Guvern în vigoare. Considerăm că astfel de prevedri în proiectul de hotărîre pot fi examinate şi aprobate doar după modificarea actelor normative indicate (Legea nr.333 din 10.11.2006 şi HG 1109 din 06.12.2010), adică a legii privind statutul ofiţerului de urmărire penală şi promulgarea unei noi legi cu privire la poliţie şi statutul poliţistului.

3. Potrivit articolului 1 a Legii Republicii Moldova nr.333 din 10.11.2006 „privind statutul ofiţerului de urmărire penală” : „Ofiţerul de urmărire penală este persoana cu funcţie de răspundere care, în numele statului şi în limitele competenţei sale, efectuează nemijlocit urmărirea penală în cauze penale”. Potrivit art. 4 a legii menţionate „Ofiţerii de urmărire penală sînt desemnaţi şi îşi desfăşoară activitatea în organele de urmărire penală constituite, conform legii, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne… Sistemul organelor de urmărire penală include, după caz, departamente, direcţii generale, direcţii, secţii, servicii sau birouri de urmărire penală constituite în cadrul instituţiilor menţionate la alin.(1) şi al subdiviziunilor teritoriale ale acestora”.
Potrivit proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la structura şi efectivul limită a Inspectoratului General de Poliţie în componenţa Inspectoratului General de Investigaţii va intra şi Departamentul Urmărire Penală al MAI.
Considerăm că o atare subordonare a Departamentului Urmărire Penală inspectoratului general de poliţie, contravine art.4 din Legea nr.333 „privind statutul ofiţerului de urmărire penală” şi respectiv poate fi realizată doar după modificarea prevederilor legii menţionate.

4. În final, proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la structura şi efectivul limită a Inspectoratului General de Poliţie nu a fost supus dezbaterilor publice, nu a fost afişat pe paginile electronice a Guvernului şi Ministerului Afacerilor Interne, decît odată cu includerea subiectului respectiv pe ordinea de zi a Guvernului.

19 decembrie 2012
Ora 12.25

Departamentul Juridic
Asociaţia „Promo-LEX”