Nume
Parola
Vizualizări: 6543
Întrunirea bilaterală a Administratorului principal al Zonei Economice Libere ”BĂLȚI” cu Ministrul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
Chisinau, 31 Mai 2012 — În data de 29 mai 2012, Administratorul principal al Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU a avut o întrevedere bilaterală cu dl. Dirk Niebel, Ministrul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare.

În cadrul discuției, de către dl. Ciobanu a fost prezentată sinteza a trei proiecte economice relevante ce pot fi dezvoltate cu succes în cadrul ZEL ”BĂLȚI” și au fost precăutate posibilitățile de identificare a căilor de valorificare a acestora. Spre final, s-a hotărît ca în viitorul apropiat, Administratorul principal al ZEL ”BĂLȚI” să meargă în Germania pentru o întrunire repetată, la care să fie pus la punct planul viitoarei cooperări și să prezinte proiectele economice în detaliu.

Imediat după întrunirea cu dl. Dirk Niebel, a avut loc o întrunire cu reprezentanții Asociației GET-Moldova (German Economic Team) www.get-moldova.de, d-nii Ricardo Giucci și Joerg Radeke. Această asociație are ca scop asistența Guvernului Republicii Moldova în îmbunătățirea precesului de reforme în vederea unei dezvoltări economice durabile.

Scopul întrunirii a fost identificarea problemelor în procesul de atragere a investițiilor străine directe în Republica Moldova și înlăturarea acestor obstacole prin elaborarea cadrului legal și normativ adaptat la necesitățile actuale ale procesului investițional transnațional.

Zona Economică Liberă ”BĂLȚI”
www.zelb.md